söndag 19 april 2020

Fyra av tio islänningar: Mörka årstiden påverkar hälsan

Vintermörkret och de korta dagarna har stor inverkan på hälsan. Det svarar fyra av tio islänningar i en undersökning utförd av Maskína. Men det är inte alla som tycker att den mörka årstiden har någon större effekt på den egna hälsan. Nästan lika många uppger att de inte påverkas nämnvärt av vintrarna.

Det är inte ovanligt att islänningar beskriver vintrarna som krävande. Dagarna är korta och solen är en sällsynt gäst. På norra Island finns det många samhällen där solens strålar aldrig når ner under midvintern. Det brukar firas med sólarkaffi, en kaffe utomhus den dag då solen för första gången på året letar sig ner från bergen.

Vintermörkret är också en ständigt pågående debatt. Under midvintern ljusnar det i norr först vid elvatiden. Statsminister Katrín Jakobsdóttir inväntar nu en utredning om att skilja på sommar- och vintertid. Tanken med att eventuellt införa en särskild vintertid är att flytta klockan en timme för att gryningen ska komma tidigare.

Hela 40,7 procent av islänningarna anser att den mörka årstiden har stor inverkan på den egna hälsan. Nästan lika många - 32,9 procent - uppger att de korta dagarna har liten effekt på hälsotillståndet. Resterande 26,4 procent säger att konsekvenserna är på genomsnittsnivå.

Olika grupper upplever vintermörkret som olika besvärande. Det är 48 procent av kvinnorna som svarar att årstiden är negativ för hälsan medan bara 33,7 procent av männen har samma åsikt.

Det verkar också som att de som är äldre har anpassat sig bättre till vinterns mörker och korta dagar. I åldersgruppen 18 till 29 år upplever hela 63 procent att den mörka årstiden har stor inverkan på den egna hälsan. Bland personer som har fyllt 60 år är det bara 23 procent som tycker att påverkan på hälsan är stor.