torsdag 23 april 2020

Island inför två veckors karantän för alla turister

Med start i morgon inför Island två veckors karantän för alla som reser in i landet. Såväl islänningar som utländska medborgare måste sitta i karantän. Samtidigt införs gränskontroller där alla resenärer måste uppge hur de tänker organisera perioden i karantän. Kravet på karantän gäller i ett första skede fram till den 15 maj.

Den 5 april kulminerade coronautbrottet på Island. Då var det 1 096 personer som bar på smittan. Men i sexton dagar i följd har antalet friskförklarade överstigit antalet nya smittade. Det var i går 313 personer som hölls i isolering efter att ha smittats - den lägsta siffran på över en månad.

Under det senaste dygnet var det sju personer som testade positivt för covid-19. Men det var 45 personer som tillfrisknade efter att ha smittats. Totalt har nu 1 785 personer drabbats av viruset.

Femton personer vårdades i går på sjukhus för coronasmitta. Fem av dessa patienter låg på intensivvårdsavdelning. Dessutom satt 898 personer i karantän.

Tidigare har alla islänningar som återvänt från utlandet tvingats till karantän i två veckor. Med start i morgon gäller den bestämmelsen även utländska medborgare. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttirs beslut är helt i linje med en rekommendation från smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason.

Beslutet innebär att Island tillfälligt inför inre gränskontroller. Alla som reser in i landet måste vid ankomsten fylla i ett dokument där de specificerar hur de kommer att organisera tiden i karantän. De behöver bland annat redogöra för hur de ska bo och hur de ska uppfylla kraven på att inte träffa utomstående personer.

Exakt hur myndigheterna kommer att kontrollera att karantänen efterlevs är inte klart. Troligt är att det blir polisens uppgift att se till så att personer som ska vara i karantän inte bryter mot bestämmelserna. Det kan till exempel bli aktuellt med något slags anmälningsskyldighet.

Kravet på karantän gäller inledningsvis fram till den 15 maj. Om inte Svandís Svavarsdóttir förlänger perioden upphör kravet på karantän då.

Personer som reser in från länder som inte klassas som högriskländer är undantagna från kravet. I dagsläget klassar dock isländska myndigheter hela världen som en högriskzon för covid-19. Det kommer dock löpande att göras utvärderingar om det finns länder som inte längre bedöms som högriskzoner.

Syftet med karantänen är att förhindra spridning av coronaviruset. Även om Island nu har lyckats minska utbredningen finns det fortfarande en risk för att en ny smittvåg skulle kunna bryta ut.

Det är första gången som Island upprättar inre gränskontroller sedan Schengensamarbetet påbörjades 2001.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.