måndag 6 april 2020

Kina attackerar Morgunblaðið för ledare om coronaviruset

Kinas hantering av coronautbrottet visade på bristerna i den kommunistiska diktaturen. Och de uppgifter som offentliggjordes var lika opålitliga som Sovjetunionens försök att mörklägga kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Så skrev Morgunblaðið i en ledare om coronaviruset. Nu rasar Kinas ambassad i Reykjavík mot beskrivningen.

Inte minst i Sverige har den kinesiska ambassaden gjort det till en vana att attackera medier som rapporterar om Kina på ett sätt som ogillas av diktaturen. Kanske har nu turen kommit till Island. Kinas ambassad i Reykjavík går nu till angrepp mot Morgunblaðið efter en ledare om coronaviruset covid-19.

Det var den 27 mars som Morgunblaðið publicerade en ledare om Kinas hantering av coronautbrottet. I texten - som sannolikt är skriven av chefredaktören Davíð Oddsson - talas det om hur Kina på sistone har varit duktiga på "att berömma sig själva för behärskade och trygga reaktioner på coronaepidemin".

Enligt ledarartikeln fanns det inget fog för detta beröm. I stället påminde Kinas agerande om Sovjetunionens försök att mörklägga kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. När omvärlden såg hur den kommunistiska diktaturen in i det längsta försökte undvika ansvar för katastrofen sänktes Sovjetunionens trovärdighet. Och det bidrog i sin tur till att regimen kollapsade några år senare.

Morgunblaðið skriver att den sovjetiska mörkläggningen utsatte andra nationer för fara. I ledaren anklagas Kina för att ha försökt vilseleda och tysta ner coronautbrottet på samma sätt:
"Den kinesiska kommunistregeringens reaktion vid epidemins början påminner i mångt och mycket om den tiden. Nu är det känt att de första fallen av coronaviruset upptäcktes i Wuhan i slutet på november - eller en dryg månad innan kineserna erkände att det rörde sig om en epidemi och två månader innan invånarna i Wuhan sattes i strikt karantän."
Vidare skriver Morgunblaðið att kinesiska myndigheter fördömde visselblåsare. Andra som kritiserade Kinas agerande försvann spårlöst. I ledaren anklagas vidare Kina för att försöka lägga skulden för coronavirusets utbredning på andra länder:
"Coronaepidemin hade sannolikt aldrig behövt utbryta eller bli en världsomspännande pandemi om sanningen hade fått råda snarare än rädslan om att kommunistpartiet skulle framställas i dålig dager. ... Det borde stå klart för de flesta att ett statsskick som inte tål att sanningen publiceras ens när det gäller människoliv inte är värt mycket."
Kinas ambassad i Reykjavík skriver i en replik i Morgunblaðið att ledarartikeln präglas av "falska teorier" och en Kinafientlig retorik som påminner om "oförtjänta uttalanden från vissa politiker i USA". Vidare hävdar ambassaden att artikeln syftar till att vilseleda allmänheten och att den är baserad på fördomar och attityder från kalla krigets dagar:
"Sedan det kinesiska kommunistpartiet grundades 1921 har partiet fört den kinesiska allmänheten till tidigare okänd självständighet och frihet förutom att bidra till att skapa en stark ekonomi och nationens ständigt ökande styrka och det kinesiska kommunistpartiet åtnjuter alla 1,4 miljarder landsmäns oinskränkta stöd."
Repliken avslutas med att ambassaden uppmanar Morgunblaðið att "respektera fakta och att upphöra med oförtjänta angrepp på Kina".

Här kan du läsa mer om Island och Kina.