söndag 5 april 2020

Olagligt utnämnd domare får lagligt jobb i samma domstol

Ásmundur Helgason var en av de fyra domare i Landsréttur som utsågs enligt ett lagvidrigt beslut. Nu utnämns han på nytt till domare i samma domstol av justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Och det som ger honom försprånget mot de andra kandidaterna är hans tidigare erfarenhet från Landsréttur - som han alltså fick genom ett olagligt beslut.

När Landsréttur inrättades 2018 valde dåvarande justitieministern Sigríður Á. Andersen att inte följa utvärderingen av kandidaternas lämplighet. I fyra fall utsåg hon domare som inte tillhörde de mest kompetenta. Utnämningarna ledde till en rättsprocess där Island fälldes vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Sigríður Á. Andersen tvingades bort från uppdraget som justitieminister. Hon har dock fortsatt att försvara utnämningarna trots att de dömts ut som lagvidriga. Efterträdare blev Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.

I januari i år utannonserades en tjänst som domare vid Landsréttur. En av de fyra personer som sökte uppdraget var Ásmundur Helgason. Han var en av de fyra som Sigríður Á. Andersen prioriterade framför mer meriterade kandidater. På grund av turerna kring utnämningarna hade han inte dömt i Landsréttur på ett år - men på pappret behållit uppdraget.

Den här gången bedömdes Ásmundur Helgason vara den mest lämpliga kandidaten. Det som gav honom ett försprång mot de tre övriga sökande var hans tid som domare i Landsréttur, en erfarenhet som han alltså fick på grund av ett olagligt beslut. Det framgår i utvärderingen av de fyra kandidaterna.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir har nu enligt ett pressmeddelande valt att utse Ásmundur Helgason till domare i Landsréttur - ett uppdrag som han redan hade men som han nu får genom en process där han bedömts vara mest meriterad. Det betyder i sin tur att hans gamla tjänst vid Landsréttur kommer att utlysas som en ledig tjänst.

Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, skriver i Morgunblaðið att utnämningen förefaller ha gått rätt till den här gången. Däremot anser han att det är orättvist att det är följden av ett olagligt beslut som ger Ásmundur Helgason en fördel gentemot de andra kandidaterna.

Men han tolkar också utnämningen som en sågning av Sigríður Á. Andersen. Han skriver på Facebook att den prövning som nu gjorts bara är en uppdatering av det underlag som hon baserade sina utnämningar på. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir har alltså betraktat den ursprungliga bedömningen som korrekt - vilket enligt Björn Leví Gunnarsson i praktiken skulle vara ett underkännande av Sigríður Á. Andersens syn på samma beslutsunderlag.

Här kan du läsa mer om turerna kring Landsréttur.