torsdag 25 november 2021

Rapport: Felmonterad bult fick landningsställ att ge vika

När flyget från Berlin landade med 166 ombord hörde kaptenen ett metalliskt ljud från högra landningsstället. I tolv sekunder höll kaptenen planet i luften för att minska farten. Landningsstället gav vika och planet kanade fram med ena motorn i marken innan kaptenen fick stopp på planet. En preliminär utredning visar att det var ett monteringsfel som orsakade olyckstillbudet.

På eftermiddagen den 7 februari förra året utlöstes högsta beredskap på flygplatsen i Keflavík. Ett av Icelandairs plan från Berlin landade i ganska starka sidovindar. Vindarna gjorde att kaptenen valde att låta det högra landningsstället ta mark först. Det var då en normal landning förvandlades till ett allvarligt olyckstillbud.

I landningsögonblicket hörde några i besättningen ett metalliskt ljud från högra landningsstället. Det gav vika i samma stund som planet tog mark. Kaptenen höll planet i luften i ytterligare tolv sekunder. Det gjorde att planet kunde landa i lägre hastighet än vanligt.

Efter att ha landat lyckades kaptenen hålla höger vinge ovanför marken i tolv sekunder. I 48 sekunder kanade sedan planet fram på banan med tyngden på högra motorn. När kaptenen fick stopp på planet hade det gått totalt 72 sekunder sedan landningsstället vek sig.

Ombord fanns 166 personer varav sex personer i besättningen. Alla kunde lämna planet oskadda. Många var dock skärrade efter landningen.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa har nu publicerat en preliminär rapport om olyckan. Enligt utredningen var det ett monteringsfel som var skälet till att landningsstället kollapsade.

Flygplanet var en Boeing 757-200 som togs i trafik år 2000. Det hade bara gjort 63 flygningar sedan landningsstället hade bytts under ett planerat underhåll. Icelandair tillbakavisade rykten om att planets ålder skulle ha haft något med olyckan att göra.

I närheten av den plats där planet tog mark första gången hittade utredarna bland annat en mutter. Den preliminära analysen visar att det är den som orsakade olyckstillbudet.

Den bult som hade monterats var aningen för liten för att passa till muttern. Därför fäste de inte som de skulle. Det var enligt Rannsóknarnefnd samgönguslysa den felaktiga storleken som föranledde olyckan.

Ytterligare tre flygplan - varav två tillhörande Icelandair - har utfört samma underhåll på samma serviceanläggning. Rannsóknarnefnd samgönguslysa uppmanar de berörda flygbolagen att undersöka landningsställen på dessa flygplan så att inga delar med felaktiga mått har monterats även där.

Här kan du läsa mer om olyckstillbudet.