tisdag 14 april 2020

Regeringen vinnare i opinionen under coronakrisen

Coronautbrottet får islänningarna att sluta upp bakom regeringen. Nu är det hela 56,2 procent som ger koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet sitt stöd. Det är den högsta siffran på över två år. Men Självständighetspartiet är samtidigt mätningens stora förlorare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I nästan två års tid har en minoritet av väljarna backat upp trepartikoalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet. När stödet har varit som lägst har det varit under 40 procent som sympatiserat med regeringen.

Men coronautbrottet har förändrat politiken. På dagordningen finns få andra frågor än hanteringen av den pågående krisen. Det har hittills gynnat regeringen. Den hårdaste kritiken från oppositionen har kommit från Centerpartiet - men den har inte resulterat i något lyft i opinionen.

Nu är det alltså 56,2 procent som ger regeringen sitt stöd - en ökning med 3,3 procentenheter på två veckor. Siffran är koalitionens högsta på drygt två år.

De tre regeringspartierna går dock åt olika håll i opinionen. Självständighetspartiet är nämligen mätningens stora förlorare. Stödet sjunker med 3,9 procentenheter till 23,5 procent. Även om raset är stort är noteringen partiets bästa på nästan ett år. Siffran i förra mätningen var dessutom den starkaste på närmare tre år.

Bättre går det för Gröna vänstern som ökar med 2,5 procentenheter till 12,3 procent. Det är den högsta noteringen på ett halvår. Framstegspartiet får 8,8 procent, en uppgång med 0,7 procentenheter.

Socialdemokraterna behåller positionen som näst största parti. Stödet sjunker dock med 0,6 procentenheter till 14,1 procent.

Piratpartiet får 12,2 procent, en ökning med 2 procentenheter. Centerpartiet ökar med 0,7 procentenheter till 10,7 procent. Och Renässans minskar med 0,1 procentenhet till 9,6 procent.

Både Folkets parti och Islands socialistparti faller längre bort från alltingets femprocentsspärr. Bägge partierna får nu 3,4 procent. För Islands socialistparti innebär det en tillbakagång med 1,3 procentenheter medan det för Folkets parti betyder en nedgång med 0,3 procentenheter.

Folkfronten har ännu längre upp till spärren. Men det marxistiska partiet får nu 1,2 procent, en uppgång med 0,6 procentenheter. Noteringen är den högsta sedan MMR började att särredovisa partiet för sju år sedan.

Ljus framtid får 0,5 procent, en ökning med 0,1 procentenhet. Gryning får 0,2 procent, en uppgång med 0,1 procentenhet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.