måndag 20 april 2020

Socialdemokrat vill flytta alltinget till Harpa i coronakris

Förbudet mot sammankomster gör det svårt att hålla sessioner i alltinget. Samtidigt är lokalerna i konsert- och kongresshuset Harpa i Reykjavík tomma. Logi Már Einarsson, ledare för Socialdemokraterna, vill tillfälligt flytta alltinget till Harpa under coronakrisen. Där anser han att politiken skulle kunna fungera mer normalt. Men hittills har han fått nej, skriver Fréttablaðið.

De senaste veckorna har alltinget enbart behandlat politiska frågor med koppling till coronakrisen. Möten i nämnder hålls på distans. Men den normala verksamheten har i det närmaste upphört. Och när ledamöterna behöver samlas uppstår problem.

Sessionssalen i alltinget är trång. Det är inte möjligt för alla 63 ledamöter och ett antal anställda att befinna sig i salen och samtidigt hålla två meters avstånd. Vid voteringar har ledamöterna fått gå in en och en med två meters mellanrum för att rösta.

Ett nytt problem visade sig i torsdags när talmannen Steingrímur J. Sigfússon hade utlyst en session med en rad stridsfrågor på dagordningen. Den första som ställde sig i alltingets talarstol var piratpartisten Jón Þór Ólafsson. Han inledde sitt anförande med att citera smittskyddslagen och att räkna antalet personer i salen.

Jón Þór Ólafsson konstaterade att det fanns minst 26 personer i salen. Därmed var sammankomsten olaglig. I nuläget får högst 20 personer samlas för att minska riskerna för spridning av coronaviruset covid-19.

Steingrímur J. Sigfússon reagerade och avbröt sessionen som bara hann pågå i fyra minuter. Efteråt fick talmannen hård kritik från oppositionen. De ansåg att han borde ha undvikit stridsfrågor på dagordningen. När oppositionen inte håller med regeringen kan den inte bara släppa igenom förslag utan debatt.

Det en rad oppositionspolitiker vände sig emot var ett förslag från kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. Regeringen vill tidigarelägga en rad infrastrukturprojekt för att skapa jobb. Men flera av vägbyggena ska utföras av privata intressen och finansieras genom vägavgifter. Regeringen har fått kritik för att indirekt privatisera delar av vägnätet.

Samtidigt som restriktionerna gör det svårt att hålla normala debatter i alltinget står de stora salarna i konsert- och kongresshuset Harpa tomma. Logi Már Einarsson, partiledare för Socialdemokraterna, anser att alltinget tillfälligt skulle kunna flytta in i Harpa. Han säger i Fréttablaðið att förslaget fick nobben i alltingets presidium:
"Det hade varit ett självklart val för talmannen att hoppa på den här lösningen och utnyttja de speciella förhållanden som föreligger i ett glesbefolkat land och få ledamöter."
Logi Már Einarsson ogillar att alltingets verksamhet har anpassats efter lokalsituationen. Alltinget skulle kunna fungera mer normalt genom att byta lokal. Han säger i Fréttablaðið att förslaget fick nej av praktiska skäl. Majoriteten i presidiet hänvisade till svårigheter att ordna säkerhetsbevakning och voteringar i en annan lokal:
"Jag avvisar allt sådant och anser att sådant borde vara en enkel sak när vi har kommit en femtedel in på det tjugoförsta århundradet."
Logi Már Einarsson talar i Fréttablaðið om "en bedrövlig situation". Regeringen aviserar hela tiden nya åtgärder för att hantera coronakrisen. Samtidigt kan förslagen inte debatteras ordentligt i alltinget och de måste dessutom röstas igenom innan de blir verklighet.

Här kan du läsa mer om beslutet att avbryta torsdagens session i alltinget.