måndag 18 maj 2020

Arbetslöshet på Island stiger till rekordhöga 17,8 procent

Arbetslösheten på Island var i april rekordhöga 17,8 procent. Och antalet arbetslösa fördubblades inom loppet av en månad. Drygt hälften av dem som nu är inskrivna som arbetslösa är korttidspermitterade. Den hårdast drabbade regionen är Suðurnes där 25,1 procent är utan jobb. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I mars steg arbetslösheten på Island till 9,2 procent. Det var en högre siffra än någon gång tidigare efter 2008 års finanskrasch. Då förutspådde Vinnumálastofnun att arbetslösheten i april skulle stiga till 16,9 procent. Men det blev alltså ännu mer.

Arbetslösheten i april var 17,8 procent - vilket är den högsta andelen arbetslösa sedan Vinnumálastofnun började föra statistik. Den ökade alltså med 8,6 procentenheter på bara en månad.

Drygt hälften av dem som nu är registrerade som arbetslösa är korttidspermitterade. Nu är det 10,5 procent som har permitterats mot 3,5 procent i mars. Den vanliga arbetslösheten är 7,5 procent men var 5,7 procent för en månad sedan.

Den hårdast drabbade regionen är Suðurnes. Här är också flygplatsen i Keflavík och turistindustrin de viktigaste näringsgrenarna. Ingen annan region är lika beroende av turism och flygtrafik. Här steg arbetslösheten till 25,2 procent - en ökning med 11,1 procentenheter.

I huvudstadsregionen var motsvarande siffra 18,7 procent - en uppgång med 9,1 procentenheter. Såväl här i Reykjavíkområdet som i Suðurland är turismen ovanligt viktig. I Suðurland var arbetslösheten 16,1 procent, en ökning med 7,8 procentenheter.

Men även i övriga regioner steg arbetslösheten dramatiskt under april. I Norðurland eystra var arbetslösheten 15 procent (+7,4 procentenheter), i Austurland 12,5 procent (+6,1), i Vesturland 11,5 procent (+5,2), i Västfjordarna 11,4 procent (+6,5) och i Norðurland vestra 8,8 procent (+4,5).

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten minskar till 14,8 procent i maj. I den prognosen räknar myndigheten med att många av de korttidspermitterade - omkring hälften - återvänder till sina jobb. Resten varslas om uppsägning. Den förväntade nedgången beror alltså inte på att läget på arbetsmarknaden skulle vara på väg att förbättras.

Under mars och april var det omkring 5 800 anställda som varslades vid massuppsägningar. Även det var ett nytt rekord. Många av dem - till exempel en stor del av de ungefär 2 000 som varslades av Icelandair - dyker på grund av uppsägningstiden upp i arbetslöshetsstatistiken först i augusti.

Hela 85 procent av massuppsägningarna gällde anställda inom flyget och turistnäringen. Och 95 procent av de anställda var bosatta i Reykjavíkområdet eller på Suðurnes.

I alla regioner utom Västfjordarna är det fler kvinnor än män som är inskrivna som arbetslösa. I hela landet var arbetslösheten bland kvinnor 27,9 procent och bland män 23,6 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.