fredag 1 maj 2020

Dagens citat

"Det är bara vitt och bitande kyla där uppe. En helvetes massa snö. Men problemet är att inga vägstickor syns på ett långt avsnitt och det är mycket illa och det sinkar så mycket när man behöver leta efter vägen när man plogar. Ofta har förhöjda vägstickor satts upp på hösten och om man ser toppen på sådana stickor som har höjts så vet man att man är i ett jäkligt bra läge men nu är det bara några få stickor som syns och så ett långt avsnitt där det inte syns något alls. Bara vitt. ... Jag tror att Gud allsmäktige har gömt vägen för Vegagerðin. Ska vi inte säga så?"

Sigfús Vilhjálmsson, bosatt på Brekka i Mjóifjörður, i RÚV om att Vegagerðin ännu inte har öppnat den väg som snöade igen före jul och att det alltjämt är ett flera meter djupt snötäcke uppe på Mjóifjarðarheiði - läs mer här.