lördag 9 maj 2020

Dagens citat

"They’re trying to figure out which markets to enter first. ... They’re trying to map different locations to know which are safe and secure and where they can enter first with potential projects."

Einar Hansen Tómasson, projektansvarig för film vid Íslandsstofa, i Los Angeles Times om utländska bolags intresse för att filma på Island eftersom det är ett av få länder i världen där coronautbrottet bedöms vara under kontroll.