onsdag 20 maj 2020

En av sex i alltinget har utsatts för sexuella trakasserier

En av sex i alltinget uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Och i nästan samtliga fall är det män som har trakasserat kvinnor. Bland kvinnliga ledamöter är det också fler som har utsatts för hot och kränkningar just på grund av att de är kvinnor. Även mobbning är utbrett i alltinget. Det visar en undersökning utförd av Félagsvísindastofnun.

I början av året utförde Félagsvísindastofnun vid Háskóli Íslands en undersökning om arbetsplatskulturen i alltinget. Utöver ledamöter fick även partiernas anställda och alltingets personal besvara en enkät. Av de 206 personer som fick undersökningen var det 153 som svarade.

Talmannen Steingrímur J. Sigfússon beskriver i ett pressmeddelande resultaten som "uppseendeväckande". Allt tyder nämligen på att mobbning och trakasserier är vanliga i alltinget.

Det är 16 procent som uppger att de vid något tillfälle har utsatts för sexuella trakasserier i alltinget. I 87,5 procent av fallen var det kvinnor som trakasserades av män. Och i 12,5 procent av fallen var det män som trakasserades av kvinnor.

Flera kvinnliga ledamöter berättar att de känner obehag när de måste vara nära de centerpartister som under en barrunda på Klaustur i Reykjavík hösten 2018 bland annat hånade kvinnor och sexfantiserade om kvinnliga politiker i alltinget.

Arbetsplatskulturen tycks vara särskilt negativ just bland ledamöterna. Bland samtliga svarande är det 20 procent som säger att de har upplevt mobbning på arbetsplatsen. Men siffran för enbart ledamöterna är 37,7 procent. Här var det ingen skillnad mellan män och kvinnor.

Anmärkningsvärt är att mobbningen pågick under lång tid. Bara 23,1 procent säger att den upphörde inom ett halvår. Och lika många svarar att den varade i över två år. Endast var fjärde valde att anmäla mobbningen.

Vidare är det 18,4 procent som säger att de i eller i anslutning till arbetet i alltinget har utsatts för mobbning på grund av sitt kön. Hela 74 procent pekade ut män som ansvariga för mobbningen.

Samtidigt påpekar flera av de ledamöter som svarade att alltinget är en mycket speciell miljö. Den som gick upp i talarstolen fick räkna med nedsättande kommentarer, skvaller och respektlöst beteende. Det var helt enkelt en del av sättet att kommunicera och debattera.

Steingrímur J. Sigfússon säger i pressmeddelandet att resultaten är så slående att de måste följas upp och arbetsplatskulturen förbättras.