onsdag 6 maj 2020

Framstegspartiet åter större än Centerpartiet

Framstegspartiet är för första gången på elva månader större än Centerpartiet. Men både Självständighetspartiet och Gröna vänstern - de två övriga partierna i regeringen - går bakåt i den senaste väljarbarometern från MMR. Mätningens stora vinnare är Islands socialistparti som åter klarar femprocentsspärren till alltinget.

När Centerpartiet bildades hösten 2017 som en utbrytning ur Framstegspartiet lades grunden till en splittring som präglar partierna än i dag. De politiska skiljelinjerna mellan partierna är få - men de personliga konflikterna är så djupa att något slags försoning mellan de två i dagsläget är otänkbar.

Partierna kämpar inte bara om ungefär samma väljare. De har också slagits mot varandra i opinionen. Bägge har länge samlat omkring 10 procent av väljarkåren. Men på sistone har Centerpartiet varit klart större än Framstegspartiet.

Den trenden bryts i den nya mätningen från MMR. För första gången på elva månader är Framstegspartiet större än Centerpartiet. Framstegspartiet ökar med 1 procentenhet till 9,8 procent. Centerpartiet förlorar 1,2 procentenheter och får 9,5 procent.

Förändringarna och avståndet mellan partierna ligger inom den statistiska felmarginalen. Men för Framstegspartiet har skiftet symbolisk betydelse. Att vara mindre än Centerpartiet har föranlett en intern debatt om eventuellt behov att byta ut partiledningen.

De två andra partierna i regeringskoalitionen backar. Självständighetspartiet minskar med 0,8 procentenheter till 22,7 procent medan Gröna vänstern förlorar 1,9 procentenheter till 10,4 procent.

Socialdemokraterna behåller positionen som största oppositionsparti och är dessutom näst störst i landet. Stödet sjunker dock till 13,1 procent, en nedgång med 1 procentenhet. Siffran är partiets lägsta på tio månader.

Piratpartiet ökar med 0,1 procentenheter till 12,3 procent medan Renässans ökar med 0,4 procentenheter till 10 procent.

Mätningens stora vinnare är Islands socialistparti som åter tar sig över femprocentsspärren till alltinget. Partiet får 5,6 procent - en uppgång med hela 2,2 procentenheter. Det är partiets högsta opinionssiffra någonsin hos MMR.

Även Folkets parti går framåt men ökningen är inte tillräcklig för att klara spärren. Stödet är nu 4,7 procent, en uppgång med 1,3 procentenheter.

Också Folkfronten stiger till den högsta noteringen någonsin hos MMR. Partiet får nu 1,5 procent - en ökning med 0,3 procentenheter. Ljus framtid ökar med 0,1 procentenheter till 0,5 procent medan Gryning förlorar 0,2 procentenheter, vilket betyder att ingen i denna mätning uppgav att de sympatiserade med partiet.

I förra mätningen steg stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet till den högsta nivån på drygt två år. Nu krymper stödet på nytt. Det är 51,1 procent som ställer sig bakom regeringen - en tillbakagång med hela 5,1 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.