söndag 24 maj 2020

Friande dom i sista rättsfallet från Islands bankkrasch

Kaupþings vd Hreiðar Már Sigurðsson lånade 574 miljoner isländska kronor för att köpa egna aktier i banken som han flyttade till ett eget aktiebolag. Beslutet om att bevilja lånet gjorde att han åtalades för insiderbrott och trolöshet mot huvudman. Men Landsréttur friar Hreiðar Már Sigurðsson. Domen kan utgöra slutpunkten för rättsfallen med koppling till 2008 års finanskrasch.

Fem olika åtal mot Kaupþings vd Hreiðar Már Sigurðsson har hittills resulterat i sju års fängelse. I november 2018 fälldes han för insiderbrott men friades för trolöshet mot huvudman av Héraðsdómur Reykjavíkur. Nu har Landsréttur friat honom på bägge punkterna.

I augusti 2008 lånade Hreiðar Már Sigurðsson 574 miljoner isländska kronor av Kaupþing. Han använde lånet för att köpa bankaktier som han ägde som privatperson. Med hjälp av lånet flyttade han aktierna till det egna bolaget Hreiðar Már Sigurðsson ehf.

Han köpte aktierna till marknadspris. Enligt åklagaren syftade affären till att ge sken av att värderingen av Kaupþing var korrekt och att det fanns efterfrågan på aktier i banken. Genom sin position hade Hreiðar Már Sigurðsson upplysningar som allmänheten inte hade. Därför ansåg åklagaren att han utnyttjade sin ställning och gjorde sig skyldig till insiderbrott.

Dessutom åtalades han för trolöshet mot huvudman. Hreiðar Már Sigurðsson skulle helt enkelt ha beviljat ett lån till sig själv.

Landsréttur ansåg dock inte att åklagaren hade bevisat att Hreiðar Már Sigurðsson faktiskt utnyttjade exklusiv information i samband med affären. Inte heller var det klart hur det hade gått till när lånet godkändes. Därför friades han i bägge fallen.

Domstolen friade även Guðný Arna Sveinsdóttir, Kaupþings tidigare finanschef, som i sin roll åtalades för trolöshet mot huvudman.

Rättsfallet är det sista på Island med koppling till 2008 års finanskris. Om inte domen överklagas till Hæstiréttur Íslands innebär det alltså att rättsprocesserna i bankkraschens kölvatten är historia.

Här kan du läsa domen i sin helhet.