lördag 23 maj 2020

Isländska lärare erbjuds undervisning i polska

Polacker är den i särklass största invandrargruppen på Island. På Suðurnes är var fjärde invånare invandrare. Nu erbjuds lärare och annan skolpersonal undervisning i polska. Syftet är att underlätta dialogen med föräldrar som inte talar isländska eller engelska och att kunna ge stöd åt nyinflyttade elever. Det rapporterar RÚV.

I januari förra året bodde enligt Hagstofa Íslands 19 172 polska invandrare på Island. Det gör dem med bred marginal till den största invandrargruppen i landet. Polacker utgör nu nästan hälften av invandrarna.

Regionen med störst andel invandrare är Suðurnes. Där är 24 procent av invånarna invandrare. I Reykjanesbær - den största kommunen i regionen - är andelen 26 procent.

Nu erbjuds lärare och annan skolpersonal på Suðurnes undervisning i polska. Projektledaren Kristín Hjartardóttir säger till RÚV att initiativet kommer från lärare i Reykjanesbær. Målet är att de ska lära sig grundläggande kunskaper i polska som räcker för att tala med föräldrar som inte behärskar isländska:
"Det liksom att vi kanske har elever som har börjat tala isländska men föräldrarna förstår varken isländska eller engelska. Så att man liksom kan klara sig med det grundläggande. Det får något slags kommunikation och dialog mellan sig i stället för att alltid ha en tolk som mellanhand."
Utbildningen är frivillig och den påverkar inte undervisningen i isländska i skolan.