tisdag 12 maj 2020

Nykomling sågade gamla politiker - sitter kvar 37 år senare

När Steingrímur J. Sigfússon tog plats i alltinget som 27-åring sade han i en intervju i Helgarpósturinn att inga ledamöter skulle sitta för länge. Han hävdade att de snabbt blev gamla och trötta. Då var året 1983. I dag - 37 år senare - sitter Steingrímur J. Sigfússon fortfarande i alltinget. Och i sommar fyller den politiske veteranen 65 år.

I alltingsvalet i april 1983 fick socialistiska Folkalliansen 17,3 procent av rösterna. Partiet backade med 2,4 procentenheter och fick tio platser i alltinget. Det mest anmärkningsvärda var dock att Kvinnolistan valdes in och fick tre mandat.

Kvinnolistan var ett sätt att försöka bryta den manliga dominansen i politiken. Alltinget hade då 60 ledamöter. Av dessa var bara åtta kvinnor. Kvinnolistan företräddes av tre kvinnor. Utan dessa tre var det alltså bara totalt fem kvinnor som valdes in för alla de övriga partierna.

Den yngsta invalda ledamoten var Steingrímur J. Sigfússon. Han var 27 år och toppade Folkalliansens lista i östra Norðurland. Han var dock ingen nykomling i politiken. Han hade ställt upp i val sedan 1978.

Under hösten 1983 intervjuades han i Helgarpósturinn. Han kommenterade då den höga medelåldern bland ledamöterna. Steingrímur J. Sigfússon sade att ingen borde sitta för länge i alltinget:
"Jag tycker att ledamöter snabbt blir gamla och trötta. De åldras dåligt. Det är jag mest rädd för och jag hoppas att arbetet i alltinget inte förändrar mig på det sättet. Det värsta som kan hända är att arbetet i alltinget förändrar mig till något annat som jag inte vill vara."
Men 37 år senare sitter Steingrímur J. Sigfússon fortfarande i alltinget. Sedan 2017 är han talman. Mellan 1988 och 1991 var han jordbruks- och kommunikationsminister, mellan 2009 och 2012 finans-, fiske- och jordbruksminister och mellan 2012 och 2013 närings- och innovationsminister. 

Han var 1999 en av initiativtagarna till Gröna vänstern. Steingrímur J. Sigfússon ledde också partiet fram till 2013.

Steingrímur J. Sigfússon säger till Eyjan att han som 27-åring inte alls väntade sig att han skulle bli så långvarig inom politiken. Men alltinget har förändrats så mycket sedan dess att han inte anser sig ha fallit i den fälla som han då varnade andra för. Kvinnorna har blivit fler, medelåldern har sjunkit och efter finanskraschen har det varit stor förnyelse bland ledamöterna:
"Det var som sagt vördnadsvärda medelålders och äldre herrar, förnyelsen var långsam - jag var till exempel yngst min första mandatperiod och näst yngst de två följande om jag minns rätt - och jag tyckte att jag, universitetsstudenten och radikalen, gick in i en helt annan värld från en annan tid."
Tanken var inte att politiken skulle bli en livslång karriär för Steingrímur J. Sigfússon. Han säger till Eyjan att de olika förtroendeuppdragen följde på varandra och att det ledde till att han fortsatte:
"Jag trodde snarare att jag skulle bli kvar i en eller två mandatperioder och att jag sedan skulle påbörja forskarutbildning eller något. Men jag visades snabbt förtroende, blev gruppledare redan 1987, och därefter minister, vice ordförande och ordförande för ett politiskt parti, så minister igen och till slut alltingets talman 2016 och så igen 2017. Jag har åtnjutit mycket förtroende och stöd i min valkrets. Jag har fått förtroendet att toppa valsedeln i de senaste elva alltingsvalen och har deltagit i tretton ända sedan 1978."
Den 4 augusti fyller Steingrímur J. Sigfússon 65 år. Han har inte bestämt sig för om han ska fortsätta inom politiken och även kandidera i nästa alltingsval 2021.