onsdag 13 maj 2020

Socialdemokraterna nobbar Självständighetspartiet

Socialdemokraterna kommer varken att bilda regering med Självständighetspartiet eller Centerpartiet. Det säger partiledaren Logi Már Einarsson i RÚV. Han vill dessutom att nästa val till alltinget hålls redan våren 2021. Han hävdar att det är en demokratifråga att den regering som tillträder efter valet får god tid på sig att ta fram en budget.

Regeringskriser har varit skälet till att de två senaste alltingsvalen har hållits på hösten i stället för våren. Traditionen att gå till val på våren brukar bland annat motiveras med att den nya regeringen ska hinna ta fram en budget. Men så blev det alltså inte efter valen i oktober 2016 och oktober 2017.

Nästa val måste alltså senast hållas i oktober 2021. Bjarni Benediktsson, Självständighetspartiets ledare, sade nyligen att han inte såg något skäl att rösta redan nästa vår. Han tyckte inte att det var problematiskt att gå till val under hösten.

Logi Már Einarsson, ledare för Socialdemokraterna, håller inte med. Han säger till RÚV att det är en demokratifråga att gå till val på våren:
"Det är både frågan om att en ny regering får en acceptabel tid för att lägga fram en bra budget och sedan är det en demokratifråga. Vi kan vänta oss allt möjligt väder i slutet på oktober och väljarna har rätt till en förklaring till varför kandidater har en dialog med dem inför ett val."
Logi Már Einarsson kommer att ställa upp för omval som partiledare vid Socialdemokraternas landsmöte i november. Han siktar alltså på att bli den som leder partiet i nästa val. Han säger till RÚV att han gärna vill bilda en mitten- och vänsterkoalition med Gröna vänstern, Framstegspartiet, Renässans och Piratpartiet.

Att samarbeta med Självständighetspartiet är däremot inte aktuellt. Logi Már Einarsson säger till RÚV att han inte anser att de två partierna har någon sakpolitisk grund att bygga en koalition på:
"Jag har inget intresse av att sträva efter någon kortsiktig vinst för partiet eller mig som person. Huvudsaken är att vi uppnår våra mål även om det tar längre tid. Politik är inget sprinterlopp. Jag vill följa mitt samvete och det som jag lovade väljarna."
Dessutom utesluter Logi Már Einarsson ett samarbete med Centerpartiet. Han säger till RÚV att han inte heller där tycker att partierna har något gemensamt:
"Jag kan inte se något sakligt underlag så att det skulle kunna hända, nej."
I Fréttablaðið skriver Logi Már Einarsson att Självständighetspartiets svaga opinionssiffror är skälet till att Bjarni Benediktsson inte vill rösta redan nästa vår. Att hålla valet på hösten är ett sätt att hålla sig fast vid makten ytterligare ett halvår.

Här kan du läsa mer om Bjarni Benediktsson och nästa alltingsval.