onsdag 20 maj 2020

Statsminister: Turistnäring har inte pressat fram öppning

Beslutet att öppna gränsen senast den 15 juni är inte en följd av påtryckningar från turistnäringen. Det säger statsminister Katrín Jakobsdóttir till Vísir. För sjätte dagen i följd registrerades inga nya fall av coronaviruset covid-19. Det är nu bara tre personer i hela landet som hålls i isolering eftersom de bär på smittan.

För sjätte dagen i följd rapporterades i går inga nya fall av coronasmitta. I maj är det hittills bara fyra personer som har testat positivt för covid-19. Och i hela landet är det nu bara tre personer som hålls i isolering. Färre smittade har Island inte haft sedan utbrottet började i slutet på februari.

Beslutet att öppna gränserna för turister senast den 15 juni har uppmärksammats över hela världen. Men på Island har bland annat en rad läkare kritiserat planerna. De är oroade över att gränsen öppnas för tidigt och att regeringen har låtit sig påverkas av påtryckningar från turistnäringen.

Men statsminister Katrín Jakobsdóttir säger till Vísir att beslutet inte är en effekt av påtryckningar. Hon säger att hela processen att avveckla restriktioner och öppna gränser sker i samråd med sjukvården. Enligt Katrín Jakobsdóttir går Island försiktigt fram:
"Jag ser inte på det här som en marknadsinsats för Island. Det är naturligtvis uppenbart att det är svårt att öppna gränser efter att de har varit stängda - precis som vi till exempel ser överallt i Europa. Då ser jag det som så att det här är den försiktigaste vägen att ta sig an en öppning."
Vårdpersonal har också vänt sig mot att det ännu inte finns en utarbetad plan för hur testningen av turister ska gå till. Dessutom har det visat sig att tester för covid-19 inte är helt tillförlitliga. Kritiker befarar därför att öppningen av gränserna ska leda till en ny våg av smitta.

Katrín Jakobsdóttir säger till Vísir att det internationella intresset för Island är stort eftersom många länder försöker hitta sätt att öppna gränserna. Hon säger också att hon föredrar en offentlig diskussion om tillvägagångssättet i stället för att ta beslut i tysthet:
"Och vi är alla medvetna om att det är väldigt mycket som vi inte känner till om virusets beteende och hur det kommer att utvecklas under de närmaste månaderna."
Turister som reser in till Island ställs inför tre alternativ. Den som har ett godkänt intyg om att vara smittfri får resa in i landet. I annat fall väntar ett prov för covid-19 där den som testar negativt får resa in. Den som visar sig vara smittad eller vägrar låta sig bli testad tvingas till två veckors karantän på Island.

Justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir säger till Vísir att turister som testar positivt får möjlighet att bo på hotell under de två veckorna. Dessa turister får själva stå för kostnaderna. Flera hotell planerar att inrätta isoleringsavdelningar för personer som bär på covid-19:
"Du är sedan i kontakt med sjukvården genom appen och du kan naturligtvis komma till öppenvårdsavdelningen om du blir sjukare och när du är helt frisk kan du resa hem."
Inledningsvis är tanken att samtliga som anländer till Island via flygplatsen i Keflavík ska testas. Om fallen är få kan det bli aktuellt att börja med slumpmässiga tester. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir säger även att regeringen tittar på resebubblor - att tillåta resor mellan länder där utbrottet befinner sig i samma fas som på Island.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.