lördag 13 juni 2020

Dagens citat

"Vi behöver få en bestämmelse i grundlagen om att en viss andel av väljarna kan kräva en folkomröstning om alltingets lagar. Det är den utvecklingen som vi har sett här på Island och som människor vill se."

President Guðni Th. Jóhannesson säger i Vísir att han är positiv till ett nytt regelverk om folkomröstningar.