måndag 15 juni 2020

Dagens citat

"Jag skulle aldrig underskatta det indirekta inflytande som presidenten har. Även om man inte kan lova alla guld och gröna skogar så kan man utöva sitt indirekta inflytande så att makthavare och allmänheten alla lägger sig vinn om att förbättra allas villkor i det här landet."

President Guðni Th. Jóhannesson i Vísir om den isländska presidentens makt.