torsdag 25 juni 2020

Dagens citat

"Den hjälpte oss att ta oss igenom de senaste åren men vi glömde innovationerna. Vi misslyckades med dem de tio senaste åren. ... Vi behöver förlita oss på en stark turistnäring i framtiden. Det är ingen tvekan om att vi behöver utveckla servicesektorn igen men då måste hela internationella sektorn också följa med. Där kommer vi också att behöva fortsätta tala om kronan: stabilitet och förutsägbarhet. Sluta upp med den här bergochdalbanefärd som vi befinner oss i."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans, i Kjarninn om turismens betydelse och framtiden för det isländska näringslivet.