söndag 7 juni 2020

Dagens citat

"Jag tror att landsbygden blev tilldelad den här så kallade uppfostringsrollen att fostra stadsbarn. Lära dem att arbeta. I paketet ingick också att lära sig att värdesätta naturen, vara omkring djur och det lades stor vikt vid att landsbygden var den isländska kulturens vagga. Där talades det vackraste språket och så vidare."

Jónína Einarsdóttir, professor i antropologi vid Háskóli Íslands, i RÚV om den forna traditionen att skicka barn från städerna till gårdar på landsbygden under sommarloven.