torsdag 11 juni 2020

Ekonom petad som redaktör - utpekad som partipolitiker

Ekonomiprofessorn Þorvaldur Gylfason erbjöds jobbet som redaktör för tidskriften Nordic Economic Policy Review. Men efter att han tackat ja meddelade finansdepartementet att Island inte kunde ställa sig bakom valet. Departementet ansåg att Þorvaldur Gylfason var olämplig eftersom han var politiskt aktiv. Men ställningstagandet tycks ha varit baserat på inaktuell information från Wikipedia.

Þorvaldur Gylfason är professor i ekonomi vid Háskóli Íslands. Efter finanskraschen hösten 2008 var han en tongivande debattör både på hemmaplan och internationellt. Han var bland annat mycket kritisk till hur isländska regeringar och myndigheter agerade under åren före krisen.

Han var en av ledamöterna i det grundlagsråd som tog fram ett förslag till ny konstitution. När det stod klart att förslaget - trots en folkomröstning där det fick starkt stöd - inte skulle släppas igenom i alltinget var han med om att grunda Demokrativäktaren.

Partiet kandiderade i valet till alltinget våren 2013 och fick 2,46 procent av rösterna. Det räckte inte till några platser i alltinget. På hösten samma år lämnade Þorvaldur Gylfason uppdraget som ordförande.

Sedan dess har han fortsatt att debattera grundlagen och andra politiska och ekonomiska frågor i medierna. Þorvaldur Gylfason har varit mycket kritiskt till olika regeringars motstånd mot förslag till ny grundlag. Han har också anklagat dem för att försöka begrava frågan av partipolitiska skäl.

I november förra året erbjöds Þorvaldur Gylfason uppdraget som redaktör för Nordic Economic Policy Review, en vetenskaplig tidskrift som ges ut av Nordiska ministerrådet och finansdepartementen i de nordiska länderna. Þorvaldur Gylfason tackade ja till jobbet.

Men några dagar senare fick han veta att han inte skulle få uppdraget. Kjarninn berättar om turerna kring petningen med hjälp av mejl som skickats till Þorvaldur Gylfason och ansvariga för utnämningen i de nordiska länderna.

Sex dagar efter att Þorvaldur Gylfason välkomnats som ny redaktör vände sig en anställd vid finansdepartementet på Island mot utnämningen. Tjänstepersonen ansåg att Þorvaldur Gylfason var olämplig. Island kunde inte heller ställa sig bakom valet av Þorvaldur Gylfason. Han var inte en kandidat som hade hemlandets stöd.

Det här ställningstagandet förvånade de som var ansvariga för rekryteringen i de andra länderna. Tjänstepersonen uppmanades att motivera motståndet mot Þorvaldur Gylfason. Svaret var att han var politiskt aktiv som ordförande för Demokrativäktaren. Därför ansågs han olämplig.

Men det här var alltså inte sant. Þorvaldur Gylfason hade lämnat alla förtroendeuppdrag i Demokrativäktaren sex år tidigare. Enligt Kjarninn skulle finansdepartementet ha använt sig av inaktuell information från Wikipedia. Þorvaldur Gylfason överväger nu en juridisk process för att få kompensation.

Finansdepartementet har bett om ursäkt för att ha använt felaktiga uppgifter. I ett svar till Kjarninn skriver departementet att forskare har frihet att yttra sig. Finansminister Bjarni Benediktsson ska inte ha informerats om att en tjänsteperson avrådde från att ge uppdraget till Þorvaldur Gylfason.

Tjänstepersonen hänvisar i Fréttablaðið till sekretess och vill inte uttala sig. Men turerna kring utnämningen och petningen håller nu på att bli en politisk fråga.

Oddný G. Harðardóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, tog upp frågan i alltinget i tisdags. Hon hävdade då att Bjarni Benediktsson straffade Þorvaldur Gylfason för att ha varit aktiv i samhällsdebatten i politiska och ekonomiska frågor. Partikamraten Helga Vala Helgadóttir skriver på Facebook att agerandet är typiskt för Självständighetspartiet - som hon hävdar inte vill släppa fram kritiska röster.

Guðmundur Andri Thorsson, socialdemokrat och ledamot i alltingets tillsyns- och grundlagsnämnd, skriver på Facebook att han kommer att begära att Bjarni Benediktsson kommer till nämnden för att svara på frågor om turerna kring Þorvaldur Gylfason. Han säger i Morgunblaðið att Þorvaldur Gylfason i praktiken har belagts med yrkesförbud:
"Þorvaldur har yttrat sig oförblommerat om samhällsfrågor och har varit flitig med att skriva tidningsartiklar och annat. Han är en erkänd forskare inom sitt område på det internationella planet och han har all förmåga att ta sig an detta uppdrag. Det är huvudsaken, men Självständighetspartiet litar inte på honom och därmed har det uppstått ett slags 'Berufsverbot' som når utanför landets gränser. Det är en allvarlig sak."
Dóra Björt Guðjónsdóttir, kommunpolitiker för Piratpartiet i Reykjavík, skriver på Facebook att Þorvaldur Gylfason har nekats ett uppdrag på grund av att han inte är populär hos regeringspartierna.

Efter att Þorvaldur Gylfason petats gick uppdraget till Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Uppdatering: Bjarni Benediktsson skriver på Facebook att ansvaret för att inte ge jobbet till Þorvaldur Gylfason är hans eget. Han hävdar att de ansvariga i de nordiska länderna inte hade diskuterat honom som kandidat och att han fick erbjudandet i ett för tidigt skede. Bjarni Benediktsson hade själv varken kunnat tänka sig att nominera eller backa upp Þorvaldur Gylfason som redaktör. Han anser att Þorvaldur Gylfason har en profil som finansdepartementet inte kan ställa sig bakom.

Här kan du läsa mer om Demokrativäktaren.