fredag 19 juni 2020

Fler fall av våld i hemmet under coronakrisen på Island

Anmälningarna om våld i hemmet ökade kraftigt under april och maj. Förra månaden gjordes 106 anmälningar - vilket var det högsta antalet någonsin. Det meddelade justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir i en debatt i alltinget i går. Hon sade att det inte var klart om våld blivit vanligare eller om fler anmält misshandel under coronakrisen.

När restriktioner infördes för att bekämpa spridningen av covid-19 tillbringade många islänningar betydligt mer tid i sina hem. De första restriktionerna kom i mitten på mars - och det verkar som att coronakrisen har påverkat situationen i många hushåll.

I maj fick polisen 106 anmälningar om våld i hemmet. I april var anmälningarna 101 till antalet. Aldrig tidigare har så många vänt sig till polisen för att anmäla våld inom familjen.

Justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir presenterade statistiken under en debatt i alltinget i går. Hon sade att det var svårt att veta om våld faktiskt blivit vanligare eller om fler anmält våld till polisen under krisen.

Hittills i år har antalet anmälda fall av våld i hemmet ökat med 19 procent jämfört med förra året. Mellan 2017 och 2019 fick polisen i snitt 75 anmälningar i månaden. Men under 2020 har antalet varit i genomsnitt 88 i månaden.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ville invänta polisens årliga brottsofferundersökning innan hon drog några slutsatser av statistiken.