lördag 13 juni 2020

Pimpsten från vulkanutbrott i Katla på norsk strand

För 3 000 till 4 000 år sedan rasade ett stort vulkanutbrott i Katla. Översvämningar från glaciären Mýrdalsjökull gjorde att pimpsten från utbrottet sköljdes ut i Atlanten. Därifrån följde pimpstenen havsströmmarna till den norska kusten. I samband med utgrävningar i Ørland hittade norska arkeologer gott om pimpsten från Island.

För omkring 4 000 år sedan fanns en stark och välmående civilisation vid Ørland på den norska västkusten. Då var Island helt obefolkat - och öns existens var inte heller känd i övriga Norden. Men spår från Island flöt vid den tiden i land i Norge.

Det konstaterar norska forskare efter utgrävningar i Ørland. Norges geologiske undersøkelse uppger att landhöjningen har gjort att mark som då låg i nivå med havsytan nu befinner sig elva meter över havet. Just i strandlinjen har forskarna påträffat stora mängder pimpsten.

Efter att ha analyserat pimpstenen fastslår forskarna att den kommer från Island. Den har skapats under ett vulkanutbrott i Katla för mellan 3 000 och 4 000 år sedan.

Det troliga är att pimpstenen har sköljts ut i havet i samband med översvämningar från Mýrdalsjökull. Därefter har Golfströmmen transporterat pimpstenen till den norska kusten.

Fyndet är inte unikt i sitt slag. Även på andra håll i Norden har pimpsten från isländska vulkaner - såväl Katla som Hekla - påträffats vid kusterna. Sannolikt har det skett oftare med Katla eftersom vulkanen, som ligger under Mýrdalsjökull, är belägen närmare kusten samtidigt som utbrott i regel följs av översvämningar. Hekla ligger däremot längre in i landet.