måndag 8 juni 2020

Presidentkandidat dömer ut opinionsmätning som falsk

Bara en av tio vill se Guðmundur Franklín Jónsson som Islands president. Men presidentkandidaten själv dömer ut Gallups mätning som falsk. I stället hävdar han att okontrollerade undersökningar på nätet ger en bättre bild av opinionen. Och han anser att presidenten Guðni Th. Jóhannesson i det tysta backas upp av en inflytelserik elit.

När Guðmundur Franklín Jónsson efter nyår meddelade att han övervägde att ställa upp i presidentvalet var det få bedömare som trodde att han skulle ha några möjligheter att utmana den sittande presidenten Guðni Th. Jóhannesson. Hans eget parti Höger-gröna lyckades inte ta sig in i alltinget och försöken att få plats på Självständighetspartiets listor genom provval 2016 misslyckades.

I förra veckan presenterade Gallup den första riktiga opinionsmätningen inför presidentvalet den 27 juni. Guðni Th. Jóhannesson fick 90,4 procent mot 9,6 procent för Guðmundur Franklín Jónsson. Väljarbarometern utfördes på uppdrag av public service-bolaget RÚV.

Men Guðmundur Franklín Jónsson hävdar att undersökningen är en del av en konspiration som syftar till att Guðni Th. Jóhannesson ska sitta kvar. I RÚV talar han om "Kim Jong-un-undersökning" och i Eyjan hävdar han att okontrollerade mätningar på nätet ger en bättre bild av opinionen:
"Det är inget att bry sig om den här mätningen. ... Jag vet att det finns mycket skadeglädje hos RÚV och det är helt i sin ordning. Det här är en tävling. Inte ens världens mest förhärdade diktatorer publicerar sådana undersökningar. Men detta är helt i linje med det som kommer från motkandidatens läger."
Guðmundur Franklín Jónsson lägger i sin kampanj tonvikt på kampen mot korruption. Han hävdar att Guðni Th. Jóhannesson representerar en samhällselit med stora ekonomiska intressen. Han säger till Eyjan att Gallup kontrolleras av tidigare toppar inom Kaupþing - och han anser sig ha skäl att tro att de försöker sabotera hans kampanj:
"Den har all vinning av detta. Tror du att eliten vill ändra på något? Om det här blir resultatet - att Guðni får 90 procent precis som Mugabe i Afrika - då förhärdas eliten och allt säljs under nästa mandatperiod - alla bankerna och Landsvirkjun också."
Han hävdar att Guðni Th. Jóhannesson i det tysta utnyttjas av ljusskygga krafter. Det är enligt Guðmundur Franklín Jónsson nödvändigtvis så att den sittande presidenten känner till det.

Samtidigt kopplade Guðmundur Franklín Jónsson ihop Gallup med Capacent - två bolag som tidigare var en enhet. Capacent gick nyligen i konkurs. Han antydde att det skulle göra mätningen i sig tveksam. Gallup skriver i ett pressmeddelande - där Guðmundur Franklín Jónsson inte nämns vid namn - att de två bolagen i dag inte har något med varandra att göra.

Guðmundur Franklín Jónssons kampanj går till stor del ut på att utmåla Guðni Th. Jóhannesson som en del av en elit som styr Island mot minskad självständighet och mot EU-medlemskap. Symbolfråga är det tredje steget i EU:s energipolitik. Han hävdar att presidenten borde ha blockerat beslutet i alltinget och tvingat fram en folkomröstning - trots att expertisen är enig om att presidenten inte har den möjligheten när det gäller beslut som klubbas i form av uttalanden från alltinget.

Kristinn Karl Brynjarsson, som är aktiv inom Självständighetspartiet, skriver i Fréttablaðið att det är uppenbart att Guðmundur Franklín Jónsson försöker använda sig av gamla konspirationsteorier. Han påminner därför om att grunden för energipolitiken lades av framstegspartister som dåvarande utrikesministern Gunnar Bragi Sveinsson - och som vände sig mot införandet först när de hamnat ute i kylan i Framstegspartiet och hoppat av för att bilda Centerpartiet.

Det är främst just centerpartister som stödjer Guðmundur Franklín Jónsson. Han säger dock till Eyjan att han inte är intresserad av att kandidera för Centerpartiet. Han anser att det inte går att förändra samhället genom alltinget - och därför vill han inte ge sig in i partipolitiken.

Han har också hamnat i ordkrig med Jón Þór Ólafsson, alltingsledamot för Piratpartiet. I en video på Facebook hävdar Guðmundur Franklín Jónsson att han bland annat ska tvinga fram höjningar av pensioner och ersättningar för förtidspensionerade. Han ska också stoppa alla förslag som går emot denna strävan.

Jón Þór Ólafsson skriver på Facebook att Guðmundur Franklín Jónsson själv inte kan stoppa några beslut eller tvinga fram några reformer. Lagar som stiftas i alltinget ska undertecknas av presidenten. Om presidenten vägrar hamnar frågan i folkomröstning om inte regeringen backar och drar tillbaka frågan. Det är alltså bara folkviljan som kan stoppa beslut eftersom presidenten kan bli överkörd i folkomröstningar.

Guðmundur Franklín Jónsson går även till val på att han ska halvera presidentens lön. Också detta bygger på en egen tolkning av grundlagen. Jón Þór Ólafsson skriver att det är ett brott mot grundlagen att en sittande president får en lönesänkning. I grundlagen finns ett uttryckligt förbud mot en sådan ändring. Det infördes för att politiker inte ekonomiskt skulle kunna straffa presidenter som de ogillade.

Här kan du läsa mer om presidentvalet.