onsdag 3 juni 2020

Turister får själva bekosta coronatester på Island

Island öppnar gränsen och börjar testa resenärer på flygplatsen i Keflavík den 15 juni. Det beslutet togs formellt av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir i går. Turister kommer själva att få betala för provtagningen. Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son anser inte att metoden är helt säker. Han föreslår att testningen ska pågå i upp till ett halvår.

Bara åtta nya fall av coronaviruset covid-19 rapporterades på Island i maj. Hittills har inga nya fall upptäckts under juni. I går var tredje dagen i följd som ingen testade positivt för viruset. Det är alltjämt två smittade som hålls i isolering. Ytterligare 818 personer sitter i karantän.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir beslutade i går formellt om att öppna gränserna den 15 juni. Då kommer passagerare som anländer till flygplatsen i Keflavík att börja testas för covid-19. Därefter ska även övriga vägar in i landet - övriga internationella flygplatser och hamnar - börja testa resenärer.

Turister kommer själva att få betala provtagningen. Avgiften kommer enligt ett pressmeddelande att bestämmas inom de närmaste dagarna.

Svandís Svavarsdóttir går helt på statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­sons rekommendationer. Han skriver i ett dokument att metoden inte är helt säker. Att testa turister på flygplatsen i Keflavík bör dock vara tillräckligt för att förhindra smittspridning i större skala.

Han skriver att dagens tester har en felmarginal som inte är försumbar - och det gäller i synnerhet när en person nyligen har smittats och inte känner några symtom. Alternativen - som att ta febern på alla som reser in i landet - är dock betydligt sämre som testmetod.

På flygplatsen kommer alltså samtliga att ställas inför valet mellan testning eller två veckors karantän. Den som testar positivt tvingas till isolering. Resenärer ska också kunna visa upp intyg på att de har haft covid-19 eller är friska. De senare intygen får inte vara äldre än fyra dagar. Och inga intyg från självtester kommer att godkännas.

Þórólf­ur Guðna­son föreslår att testningen ska pågå i upp till ett halvår. Provtagningen ska utvärderas varannan vecka. Han anser inte att det är realistiskt att hålla gränserna stängda i väntan på ett vaccin eller flockimmunitet.

Arbetet med provtagningen leds av statsministerns departement och statsepidemiologen. Kapaciteten är inledningsvis 500 tester om dagen. Inom kort ska dock 4 000 prover kunna analyseras varje dag. Myndigheterna kommer åtminstone i början att samarbeta med Íslensk erfðagreining för att analysera testerna. Exakt hur samarbetet ska fungera är inte klart.

Statens kostnader för 500 tester om dagen i två veckor landar på omkring 160 miljoner isländska kronor.

I dagsläget är det bara resenärer från Färöarna och Grönland som är undantagna kravet på karantän. Turisterna från dessa länder är dock så få att deras inverkan på ekonomin endast är marginell. Enligt finansdepartementets analys av de ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativen svarar de tillsammans bara för 0,2 procent av övernattningarna på isländska hotell.

En resebubbla för de nordiska länderna får inte heller någon större inverkan. Nordbor svarade förra året för 7,5 procent av turismen till Island. Men nordbor bor på hotell i mindre utsträckning och övernattar oftare hos bekanta. De konsumerar också mindre eftersom de ägnar sig mindre åt traditionell turism.

Slutsatsen är alltså att öppna gränser är en förutsättning för turism i någon större skala. Dessutom anser Þórólf­ur Guðna­son att turistkorridorer mellan olika länder inte är någon pålitlig metod. Eftersom olika länder mäter smitta och döda på olika sätt är det mycket svårt att jämföra pandemins utbredning mellan länder.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.