tisdag 28 juli 2020

Dagens citat

"Island är det enda landet i Norden som inte har en bestämmelse om på vilket sätt det är tillåtet att överföra makt till internationella institutioner. Det är faktiskt otillfredsställande i nutidens internationella relationer och länge har det funnits tvivel om EES-avtalet i praktiken är förenligt med grundlagen och det är i sig otillfredsställande."

Ólafur Þ. Harðarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om hur förslaget till förändring av grundlagen inte går in på presidentens rätt att underteckna avtal om internationellt samarbete - läs mer här.