tisdag 14 juli 2020

Eyjafjallajökull i slummer tio år efter vulkanutbrottet

I fyra år efter utbrottets slut strömmade ny magma in i Eyjafjallajökulls magmakammare. Men de fem senaste åren har fjället slutat expandera. I stället har det långsamt börjat sjunka. Det tyder på att ny vulkanisk aktivitet sannolikt är mycket avlägsen. Det har nu gått tio år sedan utbrottet i Eyjafjallajökull upphörde.

Under fem veckor våren 2010 hamnade Eyjafjallajökull på södra Island i mediernas strålkastarljus. Då rasade det första utbrottet på nästan två sekel nära glaciärens topp. Utbrottet var inte särskilt stort. Men den finkorniga aska som skapades under utbrottet skapade enorma problem för flygtrafiken.

Utbrottet i Eyjafjallajökull var det första sedan 1823. Men för lokalbefolkningen kom det inte som någon överraskning. Åtminstone sedan 1994 hade det funnits tydliga tecken på magmarörelser i berget. Månaderna före utbrottet blev jordskalven allt intensivare - något som tydde på att magma närmade sig ytan.

Utbrottet upphörde i slutet på maj 2010. Därefter fortsatte sporadisk aktivitet i kratern i ytterligare några veckor.

Nu har det alltså gått tio år sedan utbrottet. Flera isländska vulkaner - som Hekla, Katla, Krafla, Grímsvötn, Reykjanes och Öræfajökull är några av dem - tycks nu vara på väg mot utbrott. Men Eyjafjallajökull är inte en av dem. Jordskalv i glaciären är till exempel extremt sällsynta.

Halldór Geirsson, docent i geofysik vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att det var mycket lugnt i Eyjafjallajökull direkt efter utbrottets slut. Men under 2011 började fjället expandera. Och det var ett tydligt på att ny magma flödade in i vulkanens magmakammare:
"Under 2011 så började den faktiskt expandera på nytt, förhållandevis långsamt, men det här var stabil expansion som pågick ända till 2015, så där strax söder om toppen på vulkanen och kanske på fem kilometers djup."
Eyjafjallajökull hade då inte expanderat så mycket att något utbrott föreföll vara nära förestående. Men utvidgningen pekade ändå på att ett nytt utbrott skulle kunna inträffa om några år om utvecklingen fortsatte.

Men under 2015 upphörde expansionen. Halldór Geirsson säger till Vísir att Eyjafjallajökull nu sjunker tillbaka tyder på att vulkanen inte är på väg in i en ny period av aktivitet. I stället kan det dröja länge innan nästa utbrott kommer:
"När en vulkan sjunker in på det sättet så är det i allmänhet mindre sannolikhet för att den bryter fram och erupterar. ... Det kan mycket väl vara så att vi står inför en paus på några hundra år. Det är inte osannolikt."
Myndigheter och forskare fortsätter dock att övervaka Eyjafjallajökull eftersom vulkaners beteende inte går att förutse. Även om det historiskt sett går ett par hundra år mellan utbrotten i Eyjafjallajökull så finns det inga garantier för att det dröjer lika länge till nästa gång.

Här kan du läsa mer om utbrottet i Eyjafjallajökull.