torsdag 9 juli 2020

Största jordskalvet på tio dagar på norra Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 4,2 skakade sent i går eftermiddag delar av norra Island. Skalvet kändes i bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík och Akureyri. Det var det första större skalvet i den alltjämt pågående serien på tio dagar. I jordskalvssvärmen har hittills över 13 000 skalv inträffat med epicentrum i Tjörnessprickzonen.

Den största jordskalvssvärmen på över 40 år i Tjörnessprickzonen inleddes vid lunch den 19 juni. Snart tre veckor senare har över 13 000 jordskalv inträffat i området. Myndigheterna har fortfarande förhöjd beredskap eftersom det finns en risk för skalv så stora att de kan orsaka materiella skador och utsätta människor för fara.

Klockan 17.41 i går inträffade ett skalv med en magnitud på 4,2. Det var första gången på tio dagar som ett skalv var kraftigare än 4 - och det var det fjortonde i serien med en magnitud på minst 4. Skalvet kändes i bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík och Akureyri.

Det skalvet hade sitt epicentrum ute till havs en dryg mil nordväst om Gjögurtá, den nordligaste punkten på Eyjafjörðurs östra sida. Det är just i detta område som majoriteten av skalven i den nu pågående svärmen har ägt rum.

Trots gårdagens skalv är tendensen ändå att skalven blir svagare och färre. Aktiviteten är på väg att avta. Men det går inte att utesluta ökad aktivitet.

Det hittills största jordskalvet i den här svärmen inträffade den 21 juni och hade en magnitud på 5,8. Dagen innan skedde skalv på 5,6 och 5,4.

Jordskalv är mycket vanliga i den så kallade Tjörnessprickzonen. De har i regel inget samband med vulkanisk aktivitet utan sker på grund av kontinentalplattornas rörelser. För att skalv som sker så långt ute till havs ska kännas på land behöver de nå en magnitud på minst 3.

I måndags inträffade två sådana skalv som uppmättes till 3,5 respektive 3,2 och två skalv som uppmättes till 3.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen på norra Island.