fredag 31 juli 2020

Tio nya fall av coronasmitta - Island skärper restriktioner

Dubbla coronatester även för utlänningar som kommer till Island, obligatorisk tvåmetersregel och sänkt tak för deltagare på sammankomster till 100 personer. Det är några av de skärpta restriktioner som Island inför redan i dag för att bekämpa spridningen av coronaviruset covid-19. Under gårdagen rapporterades tio nya fall av smittan.

Den senaste veckan har Island drabbats av en mängd nya coronafall. Det finns en pågående smittspridning i samhället - och trots omfattande provtagning har myndigheterna ännu inte lyckats lokalisera smittkällan. Därför inför nu myndigheterna enligt ett pressmeddelande skärpta restriktioner från och med klockan 12 i dag.

Tvåmetersregeln blir åter obligatorisk. Alla som inte ingår i samma sällskap ska hålla två meters avstånd. Om det inte är möjligt - vilket kan vara fallet på exempelvis långfärdsbussar, inrikesflyg och färjor - ska de använda ansiktsmask som täcker mun och näsa. Stadsbussar är undantagna kravet på mask. Bestämmelsen gäller däremot på exempelvis friser- och massagesalonger.

Antalet tillåtna deltagare på sammankomster sänks från dagens 500 till 100 personer. Barn som är födda 2005 eller tidigare räknas inte in i det totala antalet deltagare.

Butiker, arbetsplatser, restauranger, badhus och andra offentliga inrättningar måste även de upprätthålla tvåmetersregeln. De får inte släppa in fler än 100 personer åt gången. Gränsen för antalet personer i en lokal ska ta hänsyn till tvåmetersregeln.

Platser där besökarna använder gemensam utrustning - som i träningslokaler och spelhallar - uppmanas att stänga helt och hållet. Om de har öppet bör utrustningen desinficeras mellan varje besökare. Kravet på desinficering gäller även alla ställen där det finns gemensamma beröringsytor - som exempelvis kortterminaler.

Restauranger, barer, museer och liknande ställen uppmanas även de att stänga om de inte kan upprätthålla tvåmetersregeln.

I lokaler där allmänheten har tillträde ska såväl personal som besökare ha möjlighet att sprita eller tvätta händerna vid ingången och vid gemensamma beröringsytor. Det ska också finnas anvisningar som hjälper besökare att respektera tvåmetersregeln.

Tidigare har det bara varit personer bosatta på Island som testats dubbelt för coronaviruset. Nu ska samtliga som reser in från högriskområden genomgå provtagning både vid inresan och fyra till sex dagar senare. Personer som stannar i landet mindre än tio dagar är undantagna från kravet på ett andra test.

Undantagna från testkravet är alltså bara personer som de två veckorna har vistats i länder som inte klassas som högriskområden. Det gäller i dagsläget Färöarna, Grönland, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

I väntan på svar från det första testet uppmanas samtliga att begränsa sina sociala kontakter. De ska heller inte träffa personer från riskgrupper eller röra sig i folksamlingar med fler än tio personer.

Om det skulle fortsätta att komma nya fall som inte upptäcks i provtagningen vid gränsen kommer reglerna för inresa att skärpas ytterligare. Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason och Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, tillförordnad statsepidemiolog, skriver i en promemoria att systemet med testning då kan avskaffas.

I stället är de tänkbara alternativen fjorton dagars karantän för alla eller karantän följt av testning efter fem till sju dagar i landet. Om testet då är negativt upphör karantänen.

De nya restriktionerna presenterades vid en presskonferens i Reykjavík i går. Statsminister Katrín Jakobsdóttir sade att de senaste dagarnas smittspridning gjort det nödvändigt att skärpa reglerna. Hon hade förståelse för att många skulle uppleva steget som tråkigt. Men situationen hade utvecklats på ett sätt som gjort det omöjligt att inte ingripa:
"Vi har verktygslådan som behövs. Nu behöver vi öppna den lådan på nytt och vidta bekanta åtgärder som vi alla känner till."
Enligt Katrín Jakobsdóttir var regeringen enig om att skärpa restriktionerna. Ännu en gång väljer den att följa statsepidemiologens rekommendationer. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir, som fattade det formella beslutet, sa att hon aldrig tvekade om att följa råden.

Katrín Jakobsdóttir förvarnade om att restriktionerna kan komma att förändras med kort varsel under den närmaste tiden. Hon ansåg inte att det hade varit ett misstag att öppna gränsen den 15 juni. Om Island inte skulle bli helt isolerat var det nödvändigt att tillåta ett visst resande. Både regeringen och myndigheterna hade hela tiden sagt att restriktionerna kunde omprövas.

Restriktionerna gäller inledningsvis i två veckor, alltså till och med den 13 augusti. De innebär att samtliga större evenemang under Verslunarmannahelgin - sommarens stora festhelg - ställs in. All tävlingsidrott på seniornivå ställs in i tio dagar. Civilförsvarschefen Víðir Reynisson sade under presskonferensen att det var viktigt att alla tog ansvar:
"Jag vill rikta mina ord till unga människor som tänkte campa och roa sig med vänner och bekanta i helgen. Vi måste låta det vänta. Vi har ofta sagt det: Sommaren 2020 blir den konstigaste sommaren. Vi måste skapa annorlunda minnen."
Inför påsken avrådde Víðir Reynisson från alla resor. Nu ansåg han inte att situationen var lika kritisk. Men personer som väljer att resa bör hålla sig till den egna gruppen. Han underströk att viruset finns ute i samhället och att myndigheterna i dagsläget inte vet hur utbredd spridningen är.

Justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sade under presskonferensen att civilförsvaret ännu inte höjt beredskapsläget på grund av de nya fallen av coronasmitta. Om det skulle komma tydligare signaler om spridning i samhället var det aktuellt att på nytt höja beredskapen.

Tio nya fall av covid-19 rapporterades under gårdagen. Det är nu totalt 39 smittade som hålls i isolering. Av dessa är det 28 personer som har smittats på Island. Hela 24 av dem kan kopplas till en gruppsmitta i Akranes med omnejd. Dessutom är 215 personer i karantän.

En coronapatient lades i går in på Landspítali i Reykjavík. Det är första gången på två och en halv månad som en person behövt tas in på sjukhus för vård efter att ha smittats av covid-19. Det rör sig om en äldre person som tillhör en riskgrupp.

Landspítali har nu enligt ett pressmeddelande åter höjt beredskapen på grund av coronautbrottet.

Här kan du läsa mer om coronapandemin på Island.