måndag 17 augusti 2020

Dagens citat

"Jag tycker att det här är samtidens största utmaning och politikens största uppgift eftersom det är så komplicerat då det kräver så mycket samarbete både mellan olika riken och länder men också inom riken och länder. Det är komplicerat på grund av att vi inte kan lösa detta med en enda sak. Det behövs mycket mer allsidiga åtgärder."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i RÚV om varför hon anser att klimatfrågan just nu är den mest angelägna politiska frågan.