onsdag 5 augusti 2020

Dagens citat

"Vi tänker utnyttja statsfinansernas styrka för att reagera på de här förhållandena. Det råder fortsatt avsevärd osäkerhet men vi har sagt att vi inte tänker inleda nedskärningar utan i stället gå fram med nya investeringar och vi tänker att låta underskottet uppstå eftersom vi anser att det i slutändan kommer att rädda flest arbeten."

Finansminister Bjarni Benediktsson i RÚV om hur Island ska hantera coronakrisens effekter på ekonomin.