lördag 29 augusti 2020

Fler islänningar positiva till turister efter coronakrisen

Turisterna till Island var ovanligt få i sommar på grund av coronakrisen. Och kanske var de saknade. Det är betydligt fler islänningar som är positiva till turister i år jämfört med de fyra senaste somrarna. De som uppskattar turisterna mest är män, personer som har fyllt 68 år och bosatta i huvudstadsregionen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

De senaste åren har debatten om turismen på Island präglats allt mer av negativa attityder. Turistanpassningen av centrala Reykjavík, olyckstillbud på grund av oansvarigt beteende och hög belastning på populära besöksmål har varit några av de vanligaste diskussionsämnena.

Men i sommar var de utländska turisterna färre än vad de varit på många år. Det verkar ha bidragit till en förändring av islänningarnas attityder till utländska besökare.

Nu är det 72 procent som uppger att de är positivt inställda till turister - varav hela 35 procent är mycket positiva och 37 procent ganska positiva. Förra året var det bara 24 procent som var mycket positiva medan 42 procent var ganska positiva. Totalt har andelen positiva ökat med 6 procentenheter.

Det är 8 procent som svarar att de är ganska eller mycket negativa - en nedgång med 1 procentenhet jämfört med sommaren 2019. Resterande 20 procent är varken positivt eller negativt inställda - en minskning med 4 procentenheter.

Nöjdheten med utländska turister är nu den högsta sedan 2015. Även då var det 8 procent som var negativa medan hela 80 procent var positiva. Men årets siffror är alltså de mest positiva för turismen sedan dess.

Islänningar som har fyllt 68 år, män och boende i huvudstadsregionen är mest positiva. Kvinnor, personer i åldern 30 till 49 år och landsbygdsbefolkning är i större utsträckning negativa.

Väljare som sympatiserar med Självständighetspartiet, Socialdemokraterna och Renässans har i regel en positiv inställning till turister. Mest negativa är personer som röstar på Framstegspartiet.