söndag 16 augusti 2020

Har tröttnat på får som springer lösa vid ringvägen

Det är bara en tidsfråga innan det inträffar en allvarlig olycka på ringvägen i Rangárþing eystra. Nu har Ásta María Sigurðardóttir på de mängder av får som varje sommar befinner sig på och vid vägen. I ett brev till kommunen ifrågasätter hon varför det inte är förbjudet att låta djur ströva omkring fritt. Trots att hon har kontaktat djurägare om problemen är det många som inte reagerar.

Rangárþing eystra på södra Island är en kommun där det är tätt mellan fårbönderna. På våren släpps fåren ut på bete. I september samlas djuren in från grönbetet och förs antingen till slakt eller till inhägnader i närheten av gårdarna.

Ásta María Sigurðardóttir bor nära ringvägen - som bland annat går genom kommunens centralort Hvolsvöllur. I ett brev till kommunfullmäktige skriver hon att lösgående får är ett ständigt problem. Hon anser att det bara är en tidsfråga innan djur på vägen kommer att orsaka en trafikolycka:
"I vissa fall är det möjligt att tala med bönderna och fåren hämtas upp, men de kommer alltid tillbaka. År efter år, samma djur. Vi har börjat känna igen dem. Andra bönder går det inte att tala med och de lägger alltid ansvaret på något annat än sig själv."
Hon undrar varför det över huvud taget är tillåtet att ha djur som rör sig fritt i närheten av ringvägen. Många får har dessutom blivit så vana vid trafiken att de inte bryr sig om bilister som tutar. I stället går de lugnt över vägen med lammen i sällskap:
"Jag är uppriktigt väldigt orolig för att det någon dag kommer att inträffa en stor olycka."
Kommunfullmäktige skriver i ett beslut att det är viktigt att prioritera trafiksäkerheten. Frågan ska behandlas i jordbruksnämnden samt i kommunikations- och trafiknämnden.