torsdag 13 augusti 2020

Regering väljer mellan nio alternativ för resande till Island

Nio tänkbara scenarier finns för Island att hantera ankommande resenärer. Och statsepidemiologen Þórólfur Guðnason ser gärna en skärpning av de villkor som i dag finns för att passera gränsen. I ett dokument listar han bland annat karantän för alla resenärer som ett alternativ. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir tar beslut i frågan de närmaste dagarna.

Fyra nya falla av coronaviruset rapporterades i landet i går. Ingen av de fyra smittade var i karantän. Vid gränsen var det ytterligare sex personer som testade positivt för covid-19. En av dem hade antikroppar mot viruset.

Nu är det totalt 115 smittade som hålls i isolering. En av dem vårdas i respirator på Landspítali i Reykjavík. Dessutom sitter 766 personer i karantän.

I början på veckan testade Íslensk erfðagreining omkring 600 personer på Västmannaöarna eftersom det fanns misstankar om utbredd spridning. Så var dock inte fallet. Polisen skriver på Facebook att inget av testerna var positivt. Sedan tidigare är fyra öbor smittade. Ytterligare 78 personer är i karantän.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir har nu formellt gett klartecken till lättnader som träder i kraft i morgon. Det innebär enligt ett pressmeddelande bland annat att en enmetersregel ersätter tvåmetersregeln på gymnasier och högskolor och att idrotter med kroppskontakt tillåts.

De senaste dagarna har konsekvenserna av öppningen av gränsen för turister den 15 juni diskuterats av bland annat ekonomer. De har hävdat att beslutet har varit en samhällsekonomisk förlust eftersom turisterna inte är tillräckligt många för att kompensera för risken för ökad smittspridning.

I dagsläget måste alla resenärer födda 2004 och tidigare testas för covid-19 vid gränsen eller genomgå två veckors karantän. Undantagna från kravet är resenärer från Färöarna, Grönland, Tyskland, Norge, Danmark och Finland eftersom de inte betraktas som högriskländer. Hemvändande islänningar testas inte bara vid gränsen utan även fyra till sex dagar efter hemkomsten.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason har nu tagit fram en rapport där han listar nio tänkbara framtidsalternativ. Ett beslut från Svandís Svavarsdóttir är att vänta inom de närmaste dagarna.

Þórólfur Guðnason skriver att testningen vid gränsen har varit effektiv. Under de senaste knappa två månaderna har omkring 80 000 resenärer testats. Av dessa har 31 burit på smittan och riskerat att smitta andra.

I den ena änden av skalan finns möjligheten att helt slopa testningen. Þórólfur Guðnason skriver att et är ett alternativ som han inte alls förespråkar. Han anser att det inte finns någon metod som helt säkert håller viruset borta. Det är dock politikernas ansvar att besluta om vilka hänsyn som ska prioriteras.

I den ena änden finns fyra avsevärda skärpningar jämfört med dagens system. En av dem är att införa mycket stränga regler för vilka som får passera gränsen. I praktiken skulle det kunna liknas vid ett inreseförbud för turister som inte hade starka skäl att besöka Island.

En av de tänkbara skärpningarna är att införa två veckors karantän för alla ankommande resenärer. Ett sådant steg skulle sannolikt i det närmaste omedelbart sätta stopp för all turism till Island.

Ett annat alternativ är att testa samtliga ankommande resenärer - oavsett varifrån de kommer. Det skulle öka kravet på testkapacitet eftersom det inte längre skulle finnas några säkra länder. En annan möjlighet är att testa alla vid gränsen och därefter sätta alla i karantän i väntan på ett nytt test fyra till sex dagar senare.

Þórólfur Guðnason skriver att Landspítalis analyskapacitet är en avgörande faktor. Med Íslensk erfðagreinings hjälp ligger kapaciteten på 2 000 till 5 000 prover om dagen. Landspítalis egen kapacitet höjs till åtminstone 4 000 tester om dagen när sjukhuset får ny utrustning. Den är dock tidigast på plats i oktober.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.