lördag 8 augusti 2020

Största jordskalvet på norra Island på sex veckor

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 4,6 skakade norra Island i natt. Skalvets epicentrum var ute till havs en dryg mil norr om Gjögurtá på det isländska fastlandet. Nattens skalv var det största i området på sex veckor - och ett tecken på att den jordskalvssvärm som började den 19 juni ännu inte är över. Det största efterskalvet uppmättes till 3,7.

Vid lunchtid den 19 juni började den största jordskalvssvärmen på norra Island på årtionden. Skalven äger rum i Tjörnessprickzonen, ett område ute till havs där kontinentalplattorna glider isär. Hittills har över 15 000 jordskalv inträffat sedan serien började.

Det största skalvet ägde rum den 21 juni och uppmättes till 5,8. Dagen innan inträffade två ytterligare skalv med en magnitud på över 5. Alla dessa tre skalv var så kraftiga att de kändes i stora delar av landet. Kring Eyjafjörður orsakade de stenras och mindre materiella skador.

De senaste veckorna har aktiviteten avmattats. Jordskalven har blivit färre och svagare. Men den 4 augusti inträffade ett skalv med en magnitud på 3,3, den 29 juli ett skalv på 2,8 och den 25 juli ett skalv på 3.

Men klockan 3.42 i natt skedde ett skalv som uppmättes till 4,6. Det var det största skalvet i området på sex veckor. Epicentrum var en dryg mil norr om Gjögurtá, den nordligaste punkten på Eyjafjörðurs östra sida.

Tio minuter senare inträffade ett efterskalv på 3,7. Det följdes under morgonen av ytterligare ett fyrtiotal mindre efterskalv.

Det stora skalvet kändes i hela Eyjafjörður. Veðurstofa Íslands fick rapporter om skalvet från bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík, Akureyri och Hrísey.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen på norra Island.