måndag 3 augusti 2020

Varnar för Hekla - utbrott kan komma utan förvarning

Redan för fjorton år sedan passerade landhöjningen vid Hekla nivån för utbrottet år 2000. Men landhöjningen fortsätter trots att det har gått 20 år sedan det senaste utbrottet. Förklaringen till att marken omkring Hekla reser sig är magmarörelser på omkring en mils djup. Forskare varnar vandrare för att ta sig upp på Hekla eftersom ett utbrott kan komma närmast utan förvarning.

Länge såg det ut som att Hekla hade etablerat ett mönster med ett utbrott ungefär vart tionde år. Men nu har det gått 20 år sedan det senaste utbrottet. Och Hekla har sedan länge passerat de nivåer som då var tillräckliga för ett utbrott.

Ända sedan 1985 har forskare vid Háskóli Íslands årligen mätt landhöjningen vid Næfurholt, en gård som ligger ungefär en mil väster om Hekla. Kartläggningen visar att Hekla brukar bete sig på samma sätt inför ett utbrott. Under uppbyggnadsfasen är landhöjningen påtaglig. Efter utbrottet sjunker marken snabbt tillbaka.

Landhöjningen orsakas med all sannolikhet av magmarörelser på 10 till 15 kilometers djup. Magman som strömmar in i Heklas magmakammare får marken att resa sig. När magman vid utbrottet omvandlas till aska och lava minskar trycket.

Redan 2006 passerade trycket i Hekla den nivå som rådde inför utbrottet 2000. Hekla är alltså redo för att eruptera på nytt. Det högre trycket kan betyda att det finns förutsättningar för ett betydligt större utbrott - men det finns inget som säger att det finns ett sådant direkt samband.

Årets vetenskapliga expedition till Næfurholt gav samma resultat. Trycket är enligt ett pressmeddelande från Jarðvísindastofnun fortsatt högt - och det kopplas alltså till magmarörelser.

Forskarna påpekar att utbrott i Hekla sker med mycket kort varsel. Vid de senaste utbrotten har avståndet bara varit 20 till 80 minuter mellan de jordskalv som föregår starten och själva utbrottets början. Därför varnar de vandrare för att bestiga Hekla. Vid ett hastigt utbrott är det inte troligt att de hinner sätta sig i säkerhet:
"Det är inte möjligt att garantera att varningar om ett nära förestående vulkanutbrott kommer i tillräcklig tid för vandrare att ta sig till säkert skydd. Här är det viktigt att uppmärksamma att utbrott i Hekla ofta börjar med ett kraftigt tefrautbrott. En grupp oförberedda vandrare på fjället har mycket begränsade möjligheter att rädda sig."
Páll Einarsson, professor emeritus i geofysik vid Háskóli Íslands, är en av forskarna. Han säger till RÚV att det snabba förloppet gör Hekla till en speciell vulkan. Han anser att det är oansvarigt att arrangera bestigningar av fjället eftersom risken för ett utbrott är överhängande:
"Det är ingen som kan ta ansvar för en grupp människor som tar sig upp på Hekla. Människor kan ta det här beslutet för egen räkning men jag anser att det är totalt oansvarigt att ta med sig andra människor upp och i synnerhet att låta dem betala för det om det inte står klart för alla hur faran ser ut."
Här kan du läsa mer om Hekla.