fredag 25 september 2020

Socialdemokraterna åter större än Piratpartiet

Socialdemokraterna är åter näst största parti på Island. Samtidigt som partiet går framåt med 1,8 procentenheter till 14,9 procent backar Piratpartiet med 1,1 procentenheter till 14,3 procent. Det räcker för att Socialdemokraterna på nytt ska vara tvåa bakom Självständighetspartiet. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

I MMR:s senaste väljarbarometer ökade Piratpartiet till 15,4 procent. Det var partiets bästa opinionssiffra på två år. Dessutom gick Piratpartiet förbi Socialdemokraterna och blev näst största parti.

Men det blev bara en månad som tvåa i isländsk politik. Nu sjunker stödet för Piratpartiet med 1,1 procentenheter till 14,3 procent.

Socialdemokraterna är mätningens stora vinnare. Stödet ökar med 1,8 procentenheter till 14,9 procent.

Självständighetspartiets ställning som största parti är ohotad. Stödet ligger still på 24 procent. Det är nu tre år sedan något annat parti var större hos MMR.

Fyra partier fortsätter att ha så jämnt väljarstöd att det ligger inom den statistiska felmarginalen. Renässans ökar med 1,6 procentenheter till 10 procent medan Gröna vänstern minskar med 1,2 procentenheter till 9,6 procent.

Framstegspartiet är alltjämt större än utbrytaren Centerpartiet. Framstegspartiet ökar med 0,3 procentenheter till 8,9 procent medan Centerpartiet sjunker tillbaka med 0,4 procent till 8 procent.

Folkets parti närmar sig femprocentsspärren och ökar med 0,8 procentenheter till 4,8 procent.

Islands socialistparti backar däremot med hela 1,7 procentenheter och hamnar åter under femprocentsspärren. Stödet är nu 3,4 procent.

Ännu längre bort från spärren finns Folkfronten med 0,7 procent, en nedgång med 0,3 procentenheter. Ljus framtid tappar 0,6 procentenheter till 0,3 procent. Och Gryning ligger kvar på 0,1 procent.

Stödet för regeringen växer för andra månaden i följd. Det är nu 50,1 procent som stödjer koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - en uppgång med 2,4 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Coronastängda barer i Reykjavík kan få öppna på måndag

Barer, pubar och andra uteställen i Reykjavíkområdet får sannolikt öppna på nytt på måndag. Men reglerna kommer att vara strängare än tidigare. För att minska risken för smittspridning införs troligen maxnivåer för ljudvolymen. På Island rapporterades i går 33 nya fall av coronaviruset. Två personer testade positivt i Stykkishólmur.

Sedan sju personer testat positivt i Stykkishólmur var det många som befarade en omfattande gruppsmitta i samhället. För att förhindra riskerna för smittspridning valde kommunen bland annat att stänga kommunhuset och äldreboendet för besökare.

Men av de 42 personer som fick testsvar i går var det enligt ett pressmeddelande bara två som testade positivt. Båda var dessutom i karantän. Totalt är det nu nio i Stykkishólmur som är smittade. Ytterligare 23 personer är i karantän.

Testningen på orten fortsätter. Det var i går fjorton invånare som testades och i dag kommer minst tio att testas.

På Island rapporterades i går 33 nya fall av coronaviruset. En majoritet - 19 personer - var inte i karantän. Vid gränsen var det fyra som testade positivt för viruset.

Det är nu totalt 352 smittade som hålls i isolering. En coronapatient vårdas på Landspítali i Reykjavík men tillståndet är inte allvarligt. Ytterligare 2 486 personer är i karantän. Dessutom är 1 947 resenärer i karantän i väntan på svar från det andra coronatestet.

Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son väntas i dag vända sig till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir med nya rekommendationer. Tiden för de befintliga restriktionerna löper ut på måndag. Det är troligt att han föreslår att taket för deltagare på evenemang ska fortsätta vara 200 personer och att enmetersregeln ska vara kvar.

Däremot kommer Þórólf­ur Guðna­son att föreslå att barer, pubar och nöjesställen i Reykjavíkområdet ska få öppna på nytt. De har nu tvingats hålla stängt i en vecka efter omfattande smittspridning på Brewdog och The Irishman Pub i Reykjavík.

Men kraven kommer att bli tuffare. Det talas om att sätta en maxnivå för ljudvolymen för att se till så att människor inte pratar så högt. Smittan kan helt enkelt spridas lättare när personer talar högt. En lägre ljudvolym ska alltså minska risken för droppsmitta. Dessutom kommer antalet tillåtna gäster att begränsas ytterligare.

Även i fortsättningen kommer ställen som har alkoholtillstånd att tvingas stänga senast klockan 23.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det kommer till exempel nästan aldrig någon forskare till alltinget. Det råder en mycket sträng skola inom forskningen. Sedan dyker någon lekman upp i tv och vill utifrån ingen kunskap alls säga att isländska forskare ingår i något slags konspiration om bidrag eller talar om Förenta nationernas konspiration om att skattskriva världen. Tyvärr har det inverkan på människor. Den diskursen är inte acceptabel."

Författaren Andri Snær Magnason i Morgunblaðið om klimatdebatten på Island.

torsdag 24 september 2020

Islands sista valfångstjätte kan tvingas till upplösning

Vd:n Kristján Loftsson har stärkt sin ställning i Hvalur genom att köpa aktier till underpris. Det hävdar tre delägare som nu drar honom inför rätta. De vill få sina andelar i Hvalur inlösta till marknadspris. Och om de skulle segra i rättsprocessen kan fler ägare begära samma affär. I så fall kan Islands sista valfångstjätte gå mot upplösning.

Efter sommaren 2018 har inte Hvalurs båtar lagt ut för att jaga sillval. Den årliga jakten dras med förluster i mångmiljonklassen eftersom intresset för köttet och andra produkter är litet. Dessutom är exporten så besvärlig att vd:n Kristján Loftsson har fått hyra in egna fartyg och besättningar för att frakta köttet.

Det är valfångsten som i första hand förknippas med Hvalur. I årtionden har Hvalur varit det enda större bolaget i branschen. Men i dag är valfångsten närmast en bisyssla. Hvalur har de senaste åren - inte minst genom oerhört lönsamma innehav inom fiskeindustrin - vuxit ut till en betydande investerare.

Hvalur äger i dag stora aktieposter i isländska bolag som Arion banki, Marel, Hampiðjan och Marel. Den senaste stora affären gjordes i slutet på juni. Då köpte Hvalur hälften av aktierna i Íslenska gámafélagið. Bolaget har omkring 300 anställda och sköter bland annat sophämtning och källsortering i en rad kommuner.

Men nu står Hvalurs framtid på spel. Det är tre delägare - som tillsammans kontrollerar 5,3 procent av aktierna i bolaget - som kräver att få sina andelar inlösta. Kravet är på drygt 1,5 miljarder isländska kronor plus ränta.

De tre delägarna hävdar enligt Fréttablaðið att vd:n och storägaren Kristján Loftsson har gynnat sig själv på andra delägares bekostnad. Under 2017 och 2018 ökade han ägandet i eget namn från 1,2 till 8,7 procent genom att bland annat köpa ut Sigríður Vilhjálmsdóttir ur bolaget.

Delägarna hävdar att Kristján Loftsson köpte aktierna till underpris. Han betalade bara 85 isländska kronor per andel - vilket motsvarade 60 procent av Hvalurs egna kapital. Samtidigt fanns det enligt delägarna en uttalad bestämmelse om att hela styrelsen hade förköpsrätt. I stället var det alltså endast Kristján Loftsson som fick möjlighet att köpa aktieposten.

De har nu stämt Kristján Loftsson vid Héraðsdómur Vesturlands. I stämningsansökan anklagar de Kristján Loftsson för att ha brutit mot aktiebolagslagen. Vidare hävdar de att brottet i sig innebär att bolaget kan tvingas till upplösning för att de ska kunna få ut ett marknadsmässigt pris för det egna innehavet.

De kräver 167 isländska kronor per aktie. Värderingen är baserad på Hvalurs eget kapital som var 25 miljarder vid senaste räkenskapsårets utgång. Totalt värderar de bolaget till cirka 30 miljarder.

Kristján Loftsson säger i Fréttablaðið att Hvalur skulle kunna lösas upp om de tre delägarna går segrande ur den juridiska tvisten. Han tror dock inte att det är någon önskan som en majoritet av aktieägarna står bakom:
"Om kraven godkänns kan vi räkna med att andra aktieägare kommer i kölvattnet och begär att få köpas ut till samma kurs och då skulle bolaget lösas upp."
I Kristján Loftssons inlaga till Héraðsdómur Vesturlands framgår att han inte anser att han har brutit mot aktiebolagslagen. Därför finns det heller inget skäl att ersätta de tre delägarna ekonomiskt. Men om domstolen skulle ha en annan uppfattning anser han att priset ska baseras på de senaste affärerna med aktier i Hvalur. Det skulle i så fall betyda en prislapp på omkring 85 kronor per aktie.

Rättegången inleds under september.

Här kan du läsa mer om Hvalur.

Gruppsmitta i Stykkishólmur - befarar fler sjuka i covid-19

Sju personer i Stykkishólmur är smittade av coronaviruset. Och ingen av dem var i karantän. Nu befarar kommunen att betydligt fler invånare riskerar att insjukna i covid-19. Ytterligare 40 personer testades i går. När svaren kommer i dag får myndigheterna besked om gruppsmittans omfattning. Kommunen har stängt en rad institutioner som en försiktighetsåtgärd.

Stykkishólmur på Snæfellsnes hade vid årsskiftet 1 209 invånare. Under den första vågen av coronaviruset klarade sig kommunen förhållandevis väl. Bara enstaka fall upptäcktes och Stykkishólmur drabbades aldrig av någon gruppsmitta.

Men nu befarar myndigheterna att viruset kan ha fått fäste i kommunen. De senaste dagarna har sju personer testat positivt för viruset. Ingen av de smittade har varit i karantän.

Därför fruktar myndigheterna att gruppsmittan kan vara omfattande. I en liten kommun som Stykkishólmur har invånarna i regel många sociala kontakter. Just nu är sexton personer i karantän efter att ha umgåtts med smittade.

40 invånare testades i går. När svaren kommer i dag får kommunen besked om smittspridningen i Stykkishólmur.

Kommunen har som en försiktighetsåtgärd stängt en rad institutioner. Äldreboendet, kommunhuset och andra kommunala inrättningar tillåter inte längre besök. I skolor, bibliotek och idrottsanläggningar har åtgärderna för att förhindra smittspridning skärpts. I skolorna delas eleverna in i grupper som inte har kontakt med varandra. Det uppger kommunen i ett pressmeddelande.

Polisen i Vesturland uppmanar på Facebook invånarna i regionen att ta individuellt ansvar för att bekämpa viruset. Den som har varit i kontakt med en smittad person ska vara i karantän. Vidare rekommenderar polisen att använda andningsskydd på platser där det inte är möjligt att upprätthålla enmetersregeln.

Hela 4 525 personer testades i går för coronaviruset på Island. Det är det högsta antalet hittills sedan provtagningen började i februari i år. Dessutom testades 640 personer vid gränsen i samband med inresan till Island.

57 nya fall av viruset rapporterades i går. Av dessa var drygt hälften - 29 personer - inte i karantän. Det är alltjämt två coronapatienter som vårdas på Landspítali i Reykjavík. Tre personer testade positivt vid gränsen.

Det är nu 324 smittade som hålls i isolering. Ytterligare 2 410 personer är i karantän. Dessutom är 1 951 personer i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest in till Island.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Det är väldigt utbrett på kommunfullmäktigenivån - i synnerhet i mindre kommuner - att det kanske inte är mycket meningsskiljaktigheter. Men det här är en nyhet i en så stor kommun som Akureyri."

Grétar Þór Eyþórsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, i RÚV om de sex partierna i kommunfullmäktige i Akureyris beslut att samarbeta under resten av mandatperioden - läs mer här.

onsdag 23 september 2020

Jättekoalition ska vända coronakrisen i Akureyri

Alla fem partier i kommunfullmäktige går ihop. Under de 20 månader som återstår till nästa val ska de styra kommunen gemensamt. Målet är att vända den ekonomiska utvecklingen. Bara under första halvåret var underskottet 1,3 miljarder isländska kronor. Målet är att ekonomin ska vara i balans inom fem år.

Efter kommunalvalet våren 2018 bildade Kommunlistan, Socialdemokraterna och Framstegspartiet majoritet i Akureyri. Tillsammans hade de tre partierna sex av elva mandat i fullmäktige. Koalitionen gjorde att Självständighetspartiet, Centerpartiet och Gröna vänstern tvingades i opposition.

När mandatperioden har nått drygt halvvägs har läget i kommunen försämrats avsevärt. Politiskt har den första halvan varit ganska friktionsfri. Men det senaste halvåret har ekonomin blivit allt mer bekymmersam.

Akureyri tillhör inte de kommuner som har drabbats allra hårdast av coronakrisen. Ändå har den haft stora inverkningar på ekonomin. Turismen är en betydande näring i kommunen. Den har i princip utraderats. Effekterna märks bland annat inom handel, restaurang och nöjen.

Den stigande arbetslösheten innebär en avsevärd minskning av kommunens skatteintäkter. Kommunen får också lägre intäkter från bland annat uthyrning av lokaler och inträden.

Under första halvåret i år hade kommunen ett underskott på 1,3 miljarder isländska kronor. Den ekonomiska osäkerheten gör att är osäkert hur stort minusresultatet blir för hela året. Men det råder ingen tvekan om att Akureyri kommer att fortsätta förlora pengar.

För att hantera krisen väljer nu samtliga sex partier i fullmäktige att gå ihop. Den tidigare koalitionen är historia. De tidigare oppositionspartierna får nu olika ordförandeposter i kommunala nämnder och bolag.

De sex samarbetspartierna skriver i ett pressmeddelande att det finns en grundläggande respekt och samsyn mellan partierna. Det är oundvikligt att låna pengar för att skapa förutsättningar för att ta sig ut ur krisen. Sådana beslut kommer att påverka kommunen under lång tid framöver. Den allians som nu bildats skapar förutsättningar för en snabbare återhämtning.

Partierna är överens om att investera - men också om att rationalisera. Inom fem år ska kommunens ekonomi vara i balans.

Samtliga ledamöter i fullmäktige har undertecknat ett dokument med en vision som sträcker sig fem år framåt. Akureyri ska vara en konkurrenskraftig kommun med tillgång till bra bostäder och lokaler, kännetecknas av goda utbildningsmöjligheter och fokusera på att värna röstsvaga grupper samt barns och ungdomars intressen.

I praktiken lovar samarbetspartierna bland annat ett nytt kommunalt bussnät, införandet av parkeringsavgifter i centrala Akureyri, försäljning av lokaler, minskade kostnader för snöröjning, översyn av lönerna för kommunala toppchefer och folkvalda samt tillgänglighet till attraktiva tomter för den som vill bygga nytt.

Inga böter för turister som förde med sig coronasmitta

De två franska turister som orsakat den senaste vågen av coronafall på Island följde inte reglerna för isolering fullt ut. Men de skötte sig inte så illa att de bötfälldes av polisen. Drygt hundra fall av coronasmitta kan i flera led kopplas till de franska turisterna. 38 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går.

När regeringen samlades i Reykjavík i går var ovanligt få ministrar på plats. Tre kände sig krassliga - och två av dem befarade att de hade insjuknat i covid-19. Och en fjärde hade vistats utomlands och befann sig därför i karantän.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir var inte på plats. Mötet leddes därför av finansminister Bjarni Benediktsson. I måndags kväll kände hon symtom som skulle kunna vara influensa. Hon testades i går för coronaviruset för tredje gången under pandemin. Katrín Jakobsdóttir skriver på Facebook att testet var negativt.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir var inte heller på plats eftersom också hon hade influensaliknande symtom. Även hon testade negativt för coronaviruset under gårdagen. Kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir var hemma eftersom hon var förkyld.

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson kom nyligen tillbaka från en utlandsresa. Han är nu i karantän i väntan på det andra coronatestet. Därför var han den fjärde ministern som inte deltog i mötet.

I Svandís Svavarsdóttirs frånvaro var det miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson som var föredragande när smittskyddsfrågor diskuterades. Han sade efter sammanträdet att regeringen var enig i sin uppslutning bakom de restriktioner som nu gäller. Det fanns ingen splittring kring beslutet att stänga pubar, barer och uteställen hela veckan.

Tre alltingsledamöter är nu i karantän samtidigt som en är smittad. I ett pressmeddelande från alltinget framgår inte vilka ledamöter det rör sig om. Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson berättade dock själv i förra veckan att han smittats av coronaviruset.

Hela 3 846 tester rapporterades på Island i går. Av dessa var det 38 personer som testade positivt för coronaviruset. Hälften var redan i karantän.

Det är nu 281 smittade som hålls i isolering. Två av dem vårdas på Landspítali i Reykjavík. Ytterligare 2 283 personer är i karantän. Dessutom är 2 183 personer som nyligen rest in till Island i karantän i väntan på det andra coronatestet.

Två franska turister som kom till Island i mitten på augusti har pekats ut som källan till den tredje virusvågen. Drygt hundra personer har smittats av den mutation av viruset som de förde med sig.

Polisen uppger för Vísir att de skulle hålla sig isolerade i Suðurland eftersom de visade sig vara smittade vid inresan. Polisen hade kontakt med turisterna eftersom de inte till fullo följde reglerna. Men regelbrotten var inte så allvarliga att de bötfälldes.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag förstår Rósa Björks skäl väldigt väl eftersom de är samma som jag nämnde när jag lämnade partiet i november förra året. Det var inte minst asylsökandes och flyktingars sak som jag tyckte hade strulat till sig och de har bara fortsatt att förvärras sedan dess."

Andrés Ingi Jónsson, som valdes in i alltinget för Gröna vänstern men lämnade partiets alltingsgrupp förra året i protest bland annat mot regeringens flyktingpolitik, i Fréttablaðið om Rósa Björk Brynjólfsdóttirs avhopp från partiet - läs mer här.

tisdag 22 september 2020

Isländsk hamburgerlegendar går med i Folkets parti

Fyrtio år efter att Tómas Tómasson stekte sin första hamburgare på Island ger han sig in i politiken. Han har gått med i Folkets parti. Och i valet nästa höst vill han kandidera för en plats i alltinget. Tómas Tómasson skriver i ett blogginlägg att han väljer Folkets parti för att arbeta bland annat för bättre villkor för pensionärer och ensamstående föräldrar.

Sedan Folkets parti valdes in i alltinget för tre år sedan har partiet drabbats av en rad motgångar. Väljarstödet har oftare legat under än över femprocentsspärren. Och två av partiets fyra ledamöter hoppade av efter skandalen på Klaustur i Reykjavík där de bland annat kallade ordföranden Inga Sæland en fitta.

Våren 2018 valdes en representant in i kommunfullmäktige i Reykjavík. Men inte heller där har Folkets parti lyckats uppnå några politiska framgångar. Även i kommunen har väljarstödet sjunkit.

Nu är det bara ett år kvar till nästa val. Inga Sæland skriver i Morgunblaðið att valrörelsen kommer att börja redan i vinter. En som nyligen har anslutit sig till partiet är Tómas Tómasson:
"Tómas är väldigt erfaren såväl från näringslivet som från livets skola."
Tómas Tómasson är mer känd som Tommi. I dag har han hunnit bli 71 år. Sedan han återvände till Island efter att ha gått på restaurangskola har han arbetat på och drivit en rad restauranger. Mest känd är han för hamburgerhaket Hamborgarabúlla Tómasar - som är uppkallat efter honom själv.

Den första hamburgerrestaurangen öppnade han i mars 1981. Som mest ingick 26 restauranger i kedjan. Med varierande framgång har han dessutom lanserat Tommi's Burger Joint i utlandet. I Malmö gick det inte bättre än att restaurangen fick bomma igen efter ett par år.

Tómas Tómasson skriver i ett blogginlägg att han inte tycker att det är för sent att ge sig in i politiken. Han tror att han kan använda erfarenheterna från näringslivet i sin nya karriär:
"Det här är ett stort steg och en total vändning i mitt liv eftersom jag är 71 år. Så jag kommer att vara 72 vid valet. Jag har knappast mer än ett skott i bössan, men jo, Joe Biden är 78 så varför inte. Jag måste medge att jag inte har någon erfarenhet av politik men någonstans måste man börja."
Han skriver att han har gått med i Folkets parti eftersom han står bakom partiets hjärtefrågor. Det är också frågor som Tómas Tómasson själv vill arbeta för:
"Till exempel invaliders villkor, äldre medborgares villkor och förhållanden eftersom jag nu själv har blivit en äldre medborgare. Ensamstående föräldrars villkor eftersom jag är en ensamstående pappa. Jag har en 13-årig dotter som jag älskar väldigt mycket. För att inte tala om min mammas svåra liv som ensamstående mamma. Utplåna fattigdom, stå bakom ryggen på dem som har mindre och arbeta av kärlek och allmänt goda värderingar."
Här kan du läsa mer om Folkets parti och skandalen på Klaustur.

100 coronafall kopplade till två barer i Reykjavík

30 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Omkring hälften av dem kan kopplas till The Irishman Pub och Brewdog i Reykjavík. Drygt hundra personer tros nu ha smittats på dessa två barer. Gemensamt är att de smittade har drabbats av en mutation av viruset som fördes in av två franska turister som struntade i reglerna om isolering.

De senaste dagarna har antalet nya fall av coronaviruset skjutit i höjden. I centrum för utbrottet finns The Irishman Pub och Brewdog, två barer i centrala Reykjavík. Under 11 och 12 september spreds smittan på dessa två ställen. Det är inte klart hur smittspridningen gick till - men smittade fanns på bägge ställena.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att drygt hundra personer har smittats genom The Irishman Pub och Brewdog. Spridningen har skett trots att barerna har följt reglerna om hygien.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir valde i går att följa Þórólfur Guðnasons rekommendation om att hålla barer, pubar och uteställen i Reykjavíkområdet stängda hela veckan. Stängningen gäller enligt ett pressmeddelande till och med den 27 september.

Den mutation som nu breder ut sig i det isländska samhället fördes in i landet i mitten på augusti av två franska turister. De testade positivt för coronaviruset vid inresan till Island. Men enligt Þórólfur Guðnason följde de inte kraven på isolering. Genom att bryta mot reglerna kan de alltså ha orsakat omfattande smittspridning.

Þórólfur Guðnason konstaterade under presskonferensen att brott mot smittskyddsreglerna straffades med böter. Han ville dock inte berätta exakt hur de två franska turisterna hade hanterats.

30 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Enligt Þórólfur Guðnason kunde ungefär hälften kopplas till The Irishman Pub eller Brewdog.

Det är nu 242 smittade som hålls i isolering. Två coronapatienter vårdas på Landspítali i Reykjavík. Deras tillstånd är inte allvarligt. Dessutom är 2 102 personer i karantän. De senaste dagarna har den listan fyllts på med bland annat 175 personer från Akranes som tränat på ett gym där en person bar på smittan.

Ytterligare 2 092 personer är i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest in till Island.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det bästa smittskyddet börjar hos oss själva. I våras visade vi vad som finns inom oss - att vi kan stå enade när så krävs till nytta för oss själva och hela vårt samhälle. Vi ska fortsätta att försöka upprätthålla vårt dagliga liv i vanliga spår så långt som det går, att besöka möten vilket är tillåtet. Vi är samtidigt vaksamma och tar hänsyn till varandra."

President Guðni Th. Jóhannesson skriver på Facebook om den tredje vågen av coronaviruset på Island - läs mer här.

måndag 21 september 2020

Självständighetspartiet störst i Islands nyaste kommun

Självständighetspartiet blev största parti i lördagens val i den nya storkommunen på östra Island. Det är bara Självständighetspartiet som kan bilda majoritet med ett annat parti. För att hålla partiet borta från makten måste minst tre andra partier går ihop. Samtliga fem partier som ställde upp i valet fick mandat i fullmäktige.

Fem månader senare än planerat gick väljarna i den nya storkommunen på östra Island till val i lördags. De röstade fram de elva ledamöter som ska sitta i fullmäktige fram till det ordinarie valet våren 2022.

Självständighetspartiet blev störst med 28,7 procent av rösterna och fyra mandat. Därefter följde Österlistan med 26,7 procent och tre mandat, Framstegspartiet med 18,8 procent och två mandat, Gröna vänstern med 13,2 procent och ett mandat samt Centerpartiet med 10,8 procent och ett mandat.

Resterande 1,9 procent av rösterna var blanka eller ogiltiga.

Alla fem partier som ställde upp fick alltså representanter i fullmäktige. Men det är bara Självständighetspartiet som kan forma en majoritet ihop med ett annat parti. För att kunna bilda majoritet utan Självständighetspartiet krävs en koalition mellan minst tre andra partier.

Gauti Jóhannesson, Självständighetspartiets toppkandidat, diskuterade i går tänkbara koalitioner med andra partiföreträdare. Det är ännu inte känt hur partiet kommer att försöka forma en majoritet.

Hildur Þórisdóttir, som toppade socialdemokratiska Österlistans valsedel, ansåg på valnatten att det mest naturliga var att Självständighetspartiet skulle försöka bilda majoritet med det näst största partiet. Det förefaller dock troligare att Självständighetspartiet vänder sig till Framstegspartiet eller Centerpartiet - två partier som de oftare samarbetar med på kommunnivå.

Valdeltagandet var låga 63,5 procent. Det var dock stora skillnader mellan de fyra kommuner som nu ska bli en. I Borgarfjarðarhreppur var valdeltagandet 80 procent, i Djúpavogshreppur 73,6 procent, i Seyðisfjarðarkaupstaður 72,6 procent och i Fljótsdalshérað 59,8 procent.

Det nya kommunfullmäktige samlas första gången den 4 oktober. Förutom att forma en majoritet får då de nyvalda ledamöterna uppgiften att namnge kommunen. I en rådgivande folkomröstning i namnfrågan var det Múlaþing som fick flest röster.

Dessutom röstade väljarna genom personval fram de företrädare som ska hantera vissa lokala frågor. I Borgarfjarðarhreppur valdes Alda Marín Kristinsdóttir och Ólafur Hallgrímsson, i Seyðisfjarðarkaupstaður Ólafur Sigurðsson och Rúnar Gunnar Gunnarsson, i Fljótsdalshérað Dagmar Ýr Stefánsdóttir och Jóhann Gísli Jóhannsson samt i Djúpavogshreppur Kristján Ingimarsson och Ingi Ragnarsson.

Här kan du läsa mer om valet.

Barer i Reykjavík tvingas hålla stängt i en vecka till

Barer, pubar och uteställen i Reykjavíkområdet måste hålla stängt hela veckan. Det har statsepidemiologen rekommenderat hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Hälften av den senaste veckans nya coronafall kan kopplas till uteställen i Reykjavík. Under gårdagen rapporterades 38 nya fall av coronaviruset.

The Irishman Pub och Brewdog i centrala Reykjavík är den gemensamma nämnaren för många av dem som har smittats av coronaviruset den senaste tiden. När antalet smittade ökade dramatiskt under förra veckan tvingades barer, pubar och andra uteställen i huvudstadsregionen att hålla stängt under helgen.

Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son har rekommenderat hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir att förlänga stängningen i de sju kommunerna i regionen. Han vill att de ska hålla stängt åtminstone till på söndag.

Anledningen är att omkring 90 av den senaste veckans 178 fall kan kopplas till The Irishman Pub och Brewdog. Alla som besökte The Irishman Pub den 11 september eller Brewdog den 11 eller 12 september har uppmanats att testa sig för coronaviruset. Det ska då ha spridits av smittade personer.

Utöver stängningen av barer, pubar och uteställen sade Þórólf­ur Guðna­son under gårdagens presskonferens att han i dagsläget inte vill skärpa några restriktioner. Han rekommenderade dock andningsskydd på alla platser där det inte gick att upprätthålla enmetersregeln. På gymnasier och universitet bör det tillhandahållas skydd.

Visserligen var det många andra länder som nu införde betydligt hårdare restriktioner. En avgörande skillnad var enligt Þórólf­ur Guðna­son Islands omfattande smittspårning. Den underlättade bekämpningen av smittan. Sedan den första vågen drabbade Island i våras finns det dessutom större kunskaper om och erfarenheter av viruset.

Þórólf­ur Guðna­son uppmanade också personer som upplevde symtom att stanna hemma. Han sade att det hade blivit allt vanligare att personer betedde sig som vanligt trots att de kände symtom som skulle kunna vara covid-19.

Under gårdagen rapporterades 38 nya fall - varav 21 redan var i karantän - av viruset. Den yngsta smittade var 2 år och den äldsta 68 år. Medelåldern var omkring 35 år. Alla utom fem var hemmahörande i huvudstadsregionen. Dessutom rapporterades ett fall vid gränsen.

Det är nu 215 smittade som hålls i isolering. Två coronapatienter vårdas på Landspítali i Reykjavík men ingen av dem är allvarligt sjuk. Ytterligare 1 290 personer är i karantän. En av dem är civilförsvarschefen Víðir Reynisson. Han missade gårdagens presskonferens sedan det visat sig att han träffat en person som bar på smittan.

Dessutom är 1 806 personer i karantän i väntan på ett andra coronatest efter att ha rest in till Island.

Sedan de första testerna gjordes i februari har nu Island utfört över 250 000 tester för coronaviruset.

Landspítali höjde i går beredskapen på grund av det ökande antalet smittade. Beslutet innebär enligt ett pressmeddelande bland annat att alla anställda och besökare måste använda andningsskydd och upprätthålla tvåmetersregeln. Anställda som kan jobba hemifrån ska göra det. Och fysiska möten ska bara hållas när det är absolut nödvändigt.

Jón Atli Benediktsson, rektor för Háskóli Íslands, skriver i ett uttalande att han uppmanar alla anställda och studenter att använda andningsskydd i lokalerna. På Háskólinn í Reykjavík införs i dag krav på andningsskydd inomhus.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag gav mig inte in i politiken för att stödja att utvisa barn på flykt ur landet. ... Det är uppenbart att Självständighetspartiet styr kursen i dessa frågor. Det har justitiedepartementet och de låser dörren när det kommer till humanitära aspekter gällande barn på flykt."

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, som i torsdags lämnade Gröna vänstern för att bli politisk vilde i alltinget, i Morgunblaðið om hur regeringens flyktingpolitik fick henne att begära utträde ur partiet - läs mer här.

söndag 20 september 2020

Icelandair drar in 30 miljarder i nytt aktiekapital

Icelandair får in 30,3 miljarder isländska kronor i nytt kapital. Och omkring 7 000 nya aktieägare köper in sig i flygbolaget. Det står klart sedan det viktigaste steget i det krisande bolagets räddningsplan avslutats i fredags. Men Icelandair avböjer en investering på 7 miljarder från Michele Ballarin - som köpt delar av tidigare konkurrenten Wow Airs konkursbo.

Ledningen för Icelandair kunde förmodligen dra en lättnadens suck i fredags. Klockan 16 stoppades möjligheten att teckna sig för en nyemission i bolaget. Omkring 9 000 tecknade sig för aktier till ett totalt värde av 37,3 miljarder isländska kronor.

Den totala summan var nästan dubbelt så hög som det belopp Icelandair siktade på. Intresset var stort trots att en investering i ett flygbolag som befann sig i kris redan före coronapandemin har ifrågasatts.

Men bolaget tackar bara ja till 30,3 miljarder. Icelandair nobbar ett bud från Michele Ballarin på 7 miljarder. Den amerikanska investeraren siktade på att bli den största enskilda ägaren och att kontrollera 25 procent av aktierna. Hon reste till Island för att vara på plats i Reykjavík medan nyemissionen pågick.

Icelandair har inte offentligt förklarat varför budet fick nobben. Men Michele Ballarin köpte tidigare tillgångar ur konkurrenten Wow Airs konkursbo till ett värde av 50 miljoner isländska kronor. Hon arbetar för att återskapa Wow Air med passagerarflyg mellan Nordamerika och Europa med isländska Keflavík som nav.

Michele Ballarin talade om att hon ville att de två bolagen skulle samarbeta. Det var uppenbarligen planer som Icelandairs ledning ogillade.

Omkring 1 000 anställda köpte aktier i bolaget. Icelandairs ledning tecknade sig för aktier för omkring 90 miljoner.

Den lyckade nyemissionen innebär i praktiken att Icelandair får omkring 7 000 nya aktieägare. Den medför också att bolaget får möjlighet att utnyttja en statlig borgensgaranti på 15 miljarder för ett nödlån.

Här kan du läsa mer om nödlånet till Icelandair.

Tredje vågen av coronasmitta på Island - 75 nya fall

75 nya fall av coronasmitta rapporterades på Island i går. Så många nya fall har inte upptäckts på ett dygn på drygt fem månader. Omkring en tredjedel av de nya fallen har kopplingar till uteställen i centrala Reykjavík. Nu kan det bli aktuellt att skärpa restriktionerna ytterligare. Och Thor Aspelund, professor i biostatistik, anser att tredje vågen av viruset nu är här.

Det nya coronautbrottet på Island fortsätter att växa i omfattning. Bara i går rapporterades 75 nya fall - det högsta antalet sedan den 1 april. En tredjedel av fallen har kopplingar till nöjesställen i centrala Reykjavík.

Myndigheterna har inte gått ut med namnen på dessa ställen. Brewdog på Hverfisgata uppger dock på Facebook att en av de anställda är smittad av coronaviruset. Smittkällan kan vara en person som besökte baren den 11 september.

Det nya utbrottet är koncentrerat till Reykjavíkområdet. Hela 72 av gårdagens 75 nya fall var hemmahörande i huvudstadsregionen. Hittills är det en stor andel unga som har smittats. Civilförsvarschefen Víðir Reynisson sade under gårdagens presskonferens att viruset hade drabbat många i 20-årsåldern.

Myndigheterna överväger nu att skärpa restriktionerna för att förhindra smittspridningen. Det kan bli aktuellt med åtgärder som enbart gäller Reykjavík med omnejd. Regeringen träffas i dag för att diskutera frågan.

Thor Aspelund, professor i biostatistik vid Háskóli Íslands, är den som har ansvarat för prognoser över smittspridningen. Han skriver på Facebook att de senaste dagarnas utveckling inte alls ligger inom de ramar som myndigheterna har räknat med. Virusets utbredning påminner nu om den mest intensiva fasen i våras.

Enligt Thor Aspelund är det nu den tredje vågen av smittan som drabbar Island. Han vill dock vänta några dagar innan han gör en ny prognos. Skälet är de senaste dagarnas omfattande testning. Bara under gårdagen rapporterades exempelvis 3 264 från testningen i landet. Det gör att enstaka dagar inte nödvändigtvis är representativa för helhetsbilden.

Både fotbollsförbundet Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ, och handbollsförbundet Handknattleikssamband Íslands, HSÍ, beslutade i går att spela alla helgens matcher utan publik. KSÍ uppger i ett pressmeddelande att beslutet gäller tills vidare men att det kommer att omprövas i morgon. HSÍ skriver i ett pressmeddelande att förbundet kommer att ha samråd med myndigheterna i veckan.

Nu är det ett 30 personer som bor på Fosshótel Lind i Reykjavík i myndigheternas regi. Av dessa är 17 smittade och 13 i karantän. Gylfi Þór Þorsteinsson, som är ansvarig för boendena för coronadrabbade, säger i Morgunblaðið att det hittills är 379 personer som har bott på hotellet sedan det togs i bruk på nytt den 15 juli. Under vårens första våg var det 50 som vistades på hotellet.

Det är nu 181 smittade som hålls i isolering. Två personer vårdas på Landspítali i Reykjavík. Dessutom är 765 personer i karantän på grund av att de kan ha exponerats för viruset. Ytterligare 1 606 personer är i karantän efter att ha rest in till Island.

Vid gränsen rapporterades i går bara ett nytt fall av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det är naturligtvis alltid väldigt tråkigt när vägar skiljs åt och inte minst när det gäller om en medlem som har varit med oss länge och som nu är en god vän till mig, så det är naturligtvis alltid väldigt tråkigt."

Katrín Jakobsdóttir, statsminister och partiledare för Gröna vänstern, i RÚV om Rósa Björk Brynjólfsdóttirs utträde ur partiet på grund av regeringens flyktingpolitik - läs mer här.

lördag 19 september 2020

Tre omkom i eldsvåda - man åtalas för mordbrand

Tre personer omkom i somras i en anlagd brand i ett hus på Bræðra­borg­ar­stígur i Reykjavík. Nu åtalas en man i 60-årsåldern för mordbrand och grovt vållande till annans död. Det är troligen första gången i Islands historia som en person anklagas för att ha orsakat tre personers död. Av de 73 personer som var skrivna i huset var 72 utländska medborgare.

Den 25 juni i år totalförstördes ett hus på Bræðra­borg­ar­stígur i Reykjavík i en brand. Tre personer omkom i eldsvådan. Flera personer fick bland annat rökskador. Medan släckningsarbetet fortfarande pågick kunde polisen gripa en man i 60-årsåldern som hade tagit sin tillflykt till Rysslands ambassad.

Nu åtalas mannen för att ha anlagt branden. Åtalspunkterna är mordbrand och grovt vållande till annans död. De tre döda var polska medborgare.

Det är troligen första gången i Islands historia som en person ställs inför rätta för att ha orsakat tre människors död.

Tio personer har ställt krav på skadestånd. De gäller såväl fysiska som psykiska följder av branden.

Eldsvådan följdes av en debatt om villkoren för utländska arbetare på Island. Huset på Bræðra­borg­ar­stígur var ökänt och hade dömts ut som obeboeligt. Ändå var 73 personer folkbokförda i den 450 kvadratmeter stora fastigheten. Av dessa hade 72 utländskt medborgarskap - varav 28 polacker, 28 letter, tolv litauer, tre rumäner och en spanjor.

Ägaren har förnekat att brandskyddet i fastigheten skulle ha varit bristfälligt. Personer som drabbades av branden överväger dock alltjämt att stämma ägaren för misstänkta brister.

Ännu fler coronafall - barer i Reykjavík tvingas stänga

21 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Flera av de smittade besökte The Irishman Pub i Reykjavík förra fredagen. För att bromsa smittspridningen valde hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir i går att stänga alla barer och pubar i huvudstadsregionen. De får öppna tidigast på tisdag.

En ny våg av coronasmitta har de senaste dagarna drabbat Island. Många av de nya fallen kan kopplas till två franska turister som reste in i mitten på augusti. Den här mutationen av viruset verkar ha förts vidare i flera led. Den spreds i stor skala på The Irishman Pub i Reykjavík förra fredagen.

21 nya fall av viruset rapporterades i går - vilket är det högsta antalet på över fem månader. Men spridningen tycks vara koncentrerad till puben och möjligen några andra uteställen i Reykjavík. Under gårdagen analyserades 3 104 coronatester. Det var alltså bara en liten del av dem som var positiva.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir beslutade i går att stänga barer och pubar i huvudstadsregionen till och med måndag. Beslutet gäller enligt ett pressmeddelande kommunerna Reykjavík, Mosfellsbær, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Kjósarhreppur och Seltjarnarnes.

Det är bara ställen som enbart är registrerade som barer och pubar som omfattas av beslutet. Totalt är det ett sextiotal ställen som måste hålla stängt. Ställen som har alkoholtillstånd men dessutom är registrerade som restauranger eller kaféer får ha öppet.

Svandís Svavarsdóttir skriver att det behövs riktade åtgärder för att förhindra smittspridning. Beslutet togs på inrådan av statsepidemiologen Þórólfur Guðnason. På måndag väntas en ny rekommendation för pubar och barer.

I Akranes tvingades idrottsföreningen ÍA i går att stänga sitt gym. Den 15 september var det en person som senare visade sig vara smittad som tränade i lokalerna. Alla som var på gymmet samma dag tvingas nu i karantän. De måste också testa sig för coronaviruset.

Vid gränsen rapporterades tre nya fall av viruset i går. Personerna har ännu inte testats för antikroppar.

Det är nu 108 smittade som hålls i isolering. Två av dessa vårdas på Landspítali i Reykjavík. Ytterligare 793 personer är i karantän. Dessutom är 2 002 personer i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest in till Island.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det har blivit en lång tid i regeringen med motpolen inom isländsk politik och de som fortfarande stödjer partiet - vilket ju är många - har förlikat sig med det. ... Jag tror att det vid regeringsbildningen stod klart att när Gröna vänstern i åtminstone i grova drag skulle få acceptera Självständighetspartiets politik i dessa frågor när de godkände att Självständighetspartiet skulle få justitiedepartementet."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i Vísir om att Rósa Björk Brynjólfsdóttirs utträde ur Gröna vänstern på grund av regeringens flyktingpolitik inte har lett till någon våg av avhopp - läs mer här.

fredag 18 september 2020

Rósa Björk Brynjólfsdóttir lämnar Gröna vänstern i protest

Rósa Björk Brynjólfsdóttir lämnar Gröna vänstern i protest mot regeringens flyktingpolitik. Men hon sitter kvar i alltinget som politisk vilde. Hon skriver i ett uttalande att regeringen inte har verkat för en mer humanitär och generös flyktingpolitik. Efter avhoppet har koalitionen 33 av 63 mandat i alltinget.

När Gröna vänstern efter valet 2017 bildade majoritet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet var det två ledamöter som sade nej till koalitionen: Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Han hoppade av partiets alltingsgrupp i november förra året men övergav inte partiet.

Men i går meddelade Rósa Björk Brynjólfsdóttir att hon både lämnar partiet och Gröna vänsterns alltingsgrupp. Hon tänker dock sitta kvar i alltinget som politisk vilde.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir skriver i ett uttalande att regeringens beslut att inte förhindra utvisningen av en egyptisk barnfamilj gjorde att hon inte längre kunde stanna kvar i partiet. Utvisningen skulle ha verkställts i veckan men kunde inte genomföras eftersom familjen hade gått under jorden:
"Under dessa tre år som Gröna vänstern har suttit i regeringen har litet eller inget pekat i en riktning mot att utforma en ny politik i frågor rörande invandrare och asylsökande eller att ta humanitär hänsyn i området, vilket är vad regeringen lovade. Det är mycket ledsamt."
Hon skriver att hon kommer att fortsätta att arbeta för sina hjärtefrågor - som mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat. Rósa Björk Brynjólfsdóttir meddelade partiledaren och statsministern Katrín Jakobsdóttir innan hon offentligt berättade om avhoppet:
"Det här är inte alls ett enkelt beslut - i synnerhet inte mot Gröna vänsterns väljare och Gröna vänsterns medlemmar i den sydvästra valkretsen."
Avhoppet har ingen direkt inverkan på regeringen. Trepartikoalitionen har nu 33 av 63 mandat i alltinget. Nio av dessa mandat tillhör nu Gröna vänstern. Partiet har alltså tappat två ledamöter sedan valet för snart tre år sedan.

Katrín Jakobsdóttir har inte uttalat sig om avhoppet. Men hon kommenterade det indirekt genom ett inlägg på Facebook. Hon nämnde inte Rósa Björk Brynjólfsdóttir vid namn. Men hon skrev att regeringens mål var att utöka flyktingmottagandet och att fler flyktingar har beviljats uppehållstillstånd de senaste åren.

Här kan du läsa mer om Andrés Ingi Jónssons avhopp.

Högsta antalet nya coronafall på Island på fem månader

Nitton nya coronafall rapporterades på Island i går. Det var det högsta antalet nya fall på drygt fem månader. Och majoriteten av de personer som smittats de senaste dagarna besökte alla The Irishman Pub i Reykjavík i fredags. Nu vill statsepidemiologen Þórólfur Guðnason stänga alla barer och nöjesställen under helgen för att få kontroll över smittspridningen.

De två senaste dagarna har spridningen av coronaviruset växt till de högsta nivåerna sedan i våras. Inom loppet av två dygn har 32 personer testat positivt. Och 22 av dessa har smittats av en mutation av viruset som spreds till Island via två franska turister som anlände i mitten på augusti.

Enbart under gårdagen rapporterades alltså nitton nya fall. Det var det högsta antalet sedan den 9 april. Dessutom var det fyra personer som testade positivt för viruset vid gränsen.

Av de 32 personer som testat positivt de två senaste dagarna besökte 22 The Irishman Pub på Klapparstígur i Reykjavík i fredags. Hur smittspridningen på puben gick till är inte känt. Men det finns inga kända brister i hygienen. Det troligaste är att en smittad person har fört viruset vidare till en mängd andra besökare.

Alla som besökte The Irishman Pub mellan 16 och 23 i fredags uppmanas nu att testa sig för coronaviruset redan i dag. Dessutom kommer sannolikt över hundra personer att tvingas i karantän.

Snittåldern på de nysmittade är 39 år. Bara en av dem som smittats de senaste dagarna har varit bosatt utanför huvudstadsregionen. Utöver The Irishman Pub har flera nya fall koppling till Háskóli Íslands och Háskólinn í Reykjavík.

Av de två senaste dagarnas senaste fall har 24 av 32 inte varit i karantän.

De senaste dagarnas omfattande smittspridning oroar myndigheterna. Det är sannolikt minst fyra led mellan de två franska turisterna - som reste in för en dryg månad sedan - och de personer som besökte puben i fredags. Sannolikt har många i denna kedja burit på smittan utan att veta om det eller att meddela det.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason vill nu stänga alla barer och nöjesställen under helgen. Därefter vill han utvärdera läget på måndag. Han befarar att det nu finns så många smittade ute i samhället att ytterligare en helg där människor trängs på barer skulle öka smittspridningen ytterligare.

Þórólfur Guðnason kommer att presentera förslaget för hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir i dag. Det blir sedan upp till henne att besluta om uteställena ska tvingas stänga.

Þórólfur Guðnason anser däremot inte att restauranger med alkoholtillstånd behöver stänga. Skälet är att gäster främst håller sig inom det egna sällskapet och håller avstånd till andra gäster. Han föreslår inte heller några andra skärpningar av restriktionerna.

Under gårdagens presskonferens meddelade Þórólfur Guðnason att varningsnivån för coronaviruset nu är på orange i Reykjavíkområdet. Det är den näst högsta nivån på den nyintroducerade skalan.

Det är nu totalt 84 smittade som hålls i isolering medan 546 personer är i karantän. En coronapatient vårdas på Landspítali i Reykjavík. Ytterligare 2 122 personer är i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest in till Island.

En av dem som smittats de senaste dagarna är Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet. Han skriver på Facebook att han mår förhållandevis bra. Han uppmanar också personer som han träffat de sista dagarna att testa sig. Tidigare har även partikamraten Smári McCarthy smittats av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Det var 200 till 300 medlemmar och detta är förmodligen det enda medlemskortet som har bevarats."

Gísli Geir Harðarson, utställningschef för Myntsafnarafélag Íslands, i RÚV om att det medlemskort tillhörande Gísli Guðmundsson från nationalsocialistiska Flokkur þjóðernissinna från 1934 finns i en av föreningsmedlemmarnas samlingar.

torsdag 17 september 2020

Växande grönska och artrikedom på Surtsey

En sommar med både höga temperaturer och en hel del nederbörd. Det har borgat för den mesta grönskan som hittills har observerats på Surtsey. Under Náttúrufræðistofnun Íslands årliga expedition till ön hittades 67 olika växter - vilket är det högsta antalet sedan Surtsey bildades under ett vulkanutbrott som slutade 1967.

Surtsey formades under ett nästan fyra år långt vulkanutbrott. Utbrottet är det mest utdragna sedan Island befolkades - och ön fredades i ett tidigt skede. För att få gå i land på Surtsey krävs tillstånd från myndigheterna. Och sådana tillstånd ges i regel bara till en eller två vetenskapliga expeditioner om året.

Náttúrufræðistofnun Íslands besöker årligen Surtsey för att kartlägga växtlighetens och djurlivets utveckling på ön. Under sommarens expedition kunde de enligt en rapport konstatera att vädret präglade utvecklingen.

En ovanligt hård och stormig vinter gjorde att öns nordspets hade eroderat mer än vanligt när havsvågor kastats över landtungan. Men en varm och nederbördsrik sommar hade också skapat förutsättningar för den mesta grönskan och växtligheten som någon gång registrerats på Surtsey.

Hela 67 olika växter hittades under expeditionen - vilket är det högsta antalet hittills. Jämfört med förra sommaren påträffades två nykomlingar: hundstarr och amerikansk dunört. Dessutom fanns islandsmåra på ön för första gången sedan 1998.

Sedan kartläggningen av växtlighet inleddes har totalt 78 arter hittats på Surtsey.

Grönskan var påtaglig. Och den fortsätter att breda ut sig i synnerhet där fåglar häckar.

Havstruten blir allt mer dominerande på Surtsey. På många ställen har den trängt undan silltruten som nu får hålla till i områden med mindre växtlighet. Andra fåglar som häckade var stormfågel, tobisgrissla, korp, ängspiplärka, sädesärla och snösparv. På ön syntes även bland annat lunnefågel, skärsnäppa, större strandpipare, stenskvätta och ejder.

Dessutom påträffades två nya insekter. ljus jordhumla och Limnellia surturi, en vattenfluga som trots att arten uppkallats efter Surtsey tidigare inte setts till på ön.

Här kan du läsa mer om Surtsey.

Högsta antalet nya coronafall på Island på sex veckor

Tretton nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Och bara en av de smittade var i karantän. Så många nya fall har inte upptäckts på en dag sedan början på augusti. Alla tretton hade samma mutation av viruset som har gäckat myndigheterna ända sedan det först dök upp på Island i slutet på juli.

Coronaviruset kan ha en betydligt större spridning i huvudstadsregionen än vad som tidigare varit känt. Tretton nya fall rapporterades i går - det högsta antalet sedan den 6 augusti. Bara en av de smittade var i karantän.

Alla tretton är hemmahörande i huvudstadsregionen. Flera av dem hade gått till jobbet som vanligt i flera dagar trots lindriga symtom.

Tolv av dem beskrivs som unga. En av de smittade är äldre och har lagts in på Landspítali i Reykjavík för vård. Tillståndet är dock inte så allvarligt att patienten behöver vårdas i respirator.

Smittspårningen pågår. Men det finns få direkta kopplingar mellan de tretton nya fallen. Det gör att myndigheterna befarar att viruset är ganska utbrett.

Alla tretton har smittats av samma mutation av viruset som första gången upptäcktes den 25 juli. Myndigheterna har fortfarande inte lyckats spåra den ursprungliga smittkällan. Men nu har närmare 300 personer upptäckts med samma mutation.

Just den här mutationen tros härstamma från Östeuropa. Den har tidigare orsakat klustersmittor i bland annat Akranes och på Hótel Rangá på södra Island.

Fem av fallen har anknytning till Háskóli Íslands i Reykjavík. Íslensk erfðagreining testar nu alla universitetsanställda som vill för att undersöka virusets utbredning på universitetet.

Dessutom rapporterades två nya coronafall vid gränsen i går.

Det är nu 75 smittade som hålls i isolering. Ytterligare 437 personer är i karantän. Vidare är 2 118 som nyligen rest in i landet i karantän i väntan på det andra coronatestet.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det här är liksom ett resmål som har växt på egen hand. Det som händer är att detta underbart vackra fjäll, Kirkjufell, det blir bara berömt. Detta blir som ett Instagram-under. Alla måste komma."

Björg Ágústsdóttir, kommunchef i Grundarfjörður, i Vísir om hur turisters intresse för att besöka och fotografera Kirkjufell har ökat de senaste åren.

onsdag 16 september 2020

Nio av tio islänningar vill vaccineras mot covid-19

Nio av tio islänningar skulle tacka ja till att vaccineras mot covid-19. Och det är bara en av tjugo som skulle nobba ett vaccin. De flesta som hade valt att avstå från vaccinering vill invänta mer erfarenhet av de olika vaccin som nu håller på att utvecklas. Men vissa är också motståndare av ideologiska skäl. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

En rad forskare och företag över hela världen arbetar nu för att utveckla ett vaccin mot covid-19. Men statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son har varit ganska skeptisk till förhoppningarna om att vaccinering skulle kunna påbörjas i stor skala inom de närmaste månaderna. Han tror att det kommer att dröja innan det finns ett beprövat vaccin.

Men islänningarna är i allmänhet positiva till vaccinering. Hela 90,1 procent skulle tacka ja till att vaccinera sig mot covid-19. Och av dessa är det drygt hälften som säkerligen skulle vaccinera sig.

Det är bara 5,5 procent som svarar att de skulle avböja vaccinering medan 4,4 procent uppger att det varken är sannolikt eller osannolikt att de skulle säga ja.

Det som får de flesta att tacka nej är att de vill invänta mer erfarenhet av vaccin. Men det finns också personer som motsätter sig vaccinering eftersom de inte tror på vaccin i allmänhet. En annan grupp har redan utvecklat antikroppar och väljer därför att avstå.

Mest positiva till vaccinering är Gröna vänsterns och Framstegspartiets väljare. Mest skeptiska är islänningar som sympatiserar med Piratpartiet.

Det var i går sex personer på Island som testade positivt för coronaviruset. Tre av dem var redan i karantän. Ytterligare två personer testade positivt vid gränsen. Dessa prover har ännu inte analyserats för antikroppar.

Nu är det 62 smittade som hålls i isolering. Ytterligare 400 personer är i karantän. Dessutom är 2 402 personer i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest in till Island.

Polisen i Reykjavík omhändertog i måndags tre personer misstänkta för att ha brutit mot reglerna om karantän. En man som skulle vara i karantän greps sedan han spottat på en busschaufför vid Hlemmur.

Två personer som var i karantän på Fosshótel Lind - som myndigheterna använder för personer som är i karantän och isolering - i väntan på det andra coronatestet checkade ut och reste hem. De hämtades dock av polis och fördes tillbaka till hotellet.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Nya jordskalv ute till havs skakar norra Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv på 4,6 skakade norra Island i går. Skalvet inträffade ute till havs omkring två mil nordväst om Húsavík. Skalvet kändes bland annat i Akureyri. Det följdes av ett annat stort skalv som uppmättes till 4. Gårdagens jordskalv var en fortsättning på den serie som började för tre månader sedan. Sedan dess har 18 000 skalv inträffat i området.

I måndags inträffade ett jordskalv med en magnitud på 3,4 norr om Gjögurtá, den nordligaste punkten på Eyjafjörðurs östra sida. Det var det största skalvet i regionen på en dryg månad. Och det ingick i den jordskalvssvärm som inleddes den 19 juni.

Sedan dess har omkring 18 000 jordskalv inträffat i området. Aktiviteten har dock avtagit och jordskalven blivit både färre och svagare.

Men klockan 14.52 i går skedde ett nytt stort skalv. Det uppmättes till 4,6 och hade sitt epicentrum två mil nordväst om Húsavík. Skalvet kändes tydligt i bland annat Akureyri och Dalvík samt på flera andra platser på norra Island.

Det följdes av en rad efterskalv. Det största inträffade klockan 17.06 och hade en magnitud på 4. Även det skalvet kändes i Húsavík med omnejd.

Majoriteten av skalven i den nu pågående serien har ägt rum norr om Gjögurtá. Men även området kring Flatey i Skjálfandi - där gårdagens skalv skedde - ingår i den så kallade Tjörnessprickzonen. En tendens har varit att skalven har rört sig österut och att allt fler har skett närmare land.

Myndigheterna har haft förhöjd beredskap i området ända sedan jordskalvssvärmen började i juni. Boende i regionen uppmanas nu ännu en gång att säkra föremål på hyllor och väggar. Vid större skalv riskerar de annars att falla och orsaka skador.

Dessutom påminner Veðurstofa Íslands om att det finns en risk för jordskred och stenras. Vid riktigt stora skalv finns dessutom en risk för tsunamiliknande översvämningar. I samband med stora skalv uppmanas människor att hålla sig borta från kusten, hamnar och berg.

Det finns inga rapporter om några materiella eller fysiska skador. En boende i Dalvík berättar för Vísir att det var nödvändigt att ta tag i tv:n medan skalvet pågick. Annars hade den fallit till marken. En anställd i en livsmedelsbutik i Húsavík säger i Morgunblaðið att de enda konsekvenserna möjligen var att ett kexpaket föll från hyllan.

Inget tyder på att gårdagens skalv har något samband med vulkanisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen på norra Island.

Dagens citat

"De lagarna har i många hänseenden visat sig åsamka oss stora skador. Systemet har på så sätt orsakat enorm avfolkning i glesbygden, ojämlikhet i samhället och så även korruption. Vi får insyn i det då och då. Vi känner naturligtvis alla till hur fiskekvoterna har flyttats mellan olika bygder, mellan olika landsändor och känner väl till hur försäljning, handel med kvoter och så uthyrning har skapat stora rikedomar i mångas fickor medan andras levebröd har tagits bort."

Ögmundur Jónasson, tidigare alltingsledamot för Gröna vänstern, i DV om det isländska fiskekvotsystemet.

tisdag 15 september 2020

Största jordskalvet på norra Island på över en månad

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 3,4 skakade trakterna Siglufjörður, Ólafsfjörður och Dalvík i går. Det är det kraftigaste skalvet i regionen på en dryg månad. Sedan den nu pågående jordskalvssvärmen började för snart tre månader sedan har närmare 18 000 skalv registrerats i området.

Den 19 juni började den största jordskalvssvärmen på 40 år i den så kallade Tjörnessprickzonen. Sedan dess hade i går 17 721 jordskalv registrerats i den serie som alltjämt pågår. Majoriteten av skalven äger rum ute till havs någon mil norr om Gjögurtá, den nordligaste punkten på norra Eyjafjörður.

Det hittills största skalvet inträffade den 21 juni och uppmättes till 5,8. Dagen innan skedde ytterligare två skalv som uppmättes till över 5. Dessa skalv var så kraftiga att de kändes i stora delar av landet.

Men efter de första intensiva veckorna har aktiviteten långsamt börjat avta. Jordskalvssvärmen är inte över - men skalven har blivit allt svagare och glesare. I stället för hundratals och till och med tusentals skalv om dagen rör det sig nu om några tiotal.

Klockan 11.42 i går inträffade ett skalv med en magnitud på 3,4. Skalvet kändes i bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður och Dalvík. Det största efterskalvet kom 16 minuter senare och uppmättes till 2,1.

Gårdagens skalv var det största i regionen på en dryg månad. Den 8 augusti skedde ett skalv på 4,6.

Myndigheterna har fortfarande förhöjd beredskap i området. Riskerna är bland annat jordskred och stenras som utlöses av jordskalv. Boende i regionen har dessutom uppmanats att se över sina tillhörigheter så att de inte kan falla från väggar och hyllor - och orsaka skador.

Jordskalven har inget samband med vulkanisk aktivitet. Tjörnessprickzonen ligger på gränsen mellan kontinentalplattorna. Därför är jordskalv mycket vanliga i området. De uppstår när kontinentalplattorna glider isär.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen på norra Island.

Island färgkodar lokal situation för coronapandemin

Rött, orange och gult. Det är de färgkoder som myndigheterna kommer att presentera inom de närmaste dagarna. Det nya systemet ska varna för risken för smittspridning på regionnivå. De ska också underlätta för medborgarna att anpassa sitt beteende efter situationen. Exakt hur läget ska bedömas är ännu inte klart.

Två nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Ingen av dem var i karantän. Dessutom var det tre personer som testade positivt för viruset vid gränsen.

Det är nu 63 smittade som hålls i isolering. Men det är inte längre några coronapatienter som vårdas på sjukhus. En patient skrevs ut från Landspítali i Reykjavík i går. Ytterligare 373 personer är i karantän. Dessutom är 2 176 personer i karantän i väntan på det andra coronatestet efter att ha rest till Island.

Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son sade under gårdagens presskonferens att läget var bekymmersamt på många håll i världen med ökande smittspridning. På Island var situationen betydligt bättre. Þórólf­ur Guðna­son beskrev det som enstaka fall som nu rapporterades.

De befintliga restriktionerna gäller till och med den 27 september. Þórólf­ur Guðna­son räknar med att då kunna lätta på kraven under förutsättning att smittspridningen är på låg nivå.

Inresereglerna gäller till och med den 6 oktober. Och där var det enligt Þórólf­ur Guðna­son mer bekymmersamt att lätta på restriktionerna. Den utbredda smittspridningen i utlandet visade vikten av att upprätthålla stränga kontroller vid gränsen.

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson meddelade att myndigheterna inom de närmaste dagarna kommer att presentera ett färgkodat varningssystem. Läget kommer - precis som vädervarningar - att kodas i gult, orange och rött. Kodningen görs på regionnivå.

Syftet med det nya systemet är att kunna varna för risken för smittspridning med större precision. Med färgkodernas hjälp ska medborgarna själva kunna anpassa individuella smittskyddsåtgärder. Exakt hur myndigheternas klassificering ska gå till är ännu inte klart.

Myndigheterna håller dessutom på att ta fram ett underlag så att medborgare ska kunna göra egna riskbedömningar. Dessa bedömningar ska i sin tur kunna användas på företag och institutioner om det dyker upp nya fall av coronasmittan. Tanken är att skapa ett ökat riskmedvetande på individnivå.

Både på smittspårningsappen Rakning C-19 och myndigheternas informationssajt har nu särskilda larmknappar för regelbrott installerats. Knapparna ska göra det enklare för personer att anmäla misstänkta brott mot restriktionerna.

Här kan du läsa mer om coronaläget på Island.

Dagens citat

"Eyjafjallajökull, den spelade oss ett spratt. Men samtidigt gjorde den oss också en tjänst."

Katrín Júlíusdóttir, som var turismminister under vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010, i Vísir om konsekvenserna av utbrottet för besöksnäringen på Island.

måndag 14 september 2020

Reykhólar mister enda butiken i kommunen

Reykhólar blir utan butik när Hólabúð stänger vid månadsskiftet. Flera familjer har flyttat från orten och turismen var mindre än vanligt i somras - och det är den som gör det möjligt att hålla öppet under vintern. Nu får invånarna en timmes körning till närmaste livsmedelsaffär. Och det är till hårt kritiserade Krambúðin i Hólmavík eller Búðardalur.

För drygt fem år sedan flyttade Vilborg Ása Fossdal och Reynir Þór Róbertsson från Keflavík till Reykhólar för att öppna Hólabúð. Då hade orten i södra Västfjordarna varit utan butik i några månader. Senare öppnade de 380 Restaurant i samma lokaler.

I kommunen bor omkring 200 personer. Därför är sommarturisterna viktiga eftersom kundunderlaget är begränsat under större delen av året. Visserligen var det många islänningar som reste i regionen under sommaren. Men de har inte varit tillräckligt många för att täcka upp för det kraftigt minskade antalet utländska turister.

Vilborg Ása Fossdal och Reynir Þór Róbertsson har därför bestämt sig för att stänga både butiken och restaurangen. De skriver i ett uttalande att beslutet är tråkigt men nödvändigt. De tänker nu flytta tillbaka till sydvästra Island.

Om ingen tar över blir invånarna helt utan affär vid månadsskiftet. De närmaste livsmedelsbutikerna finns en timmes körning bort i Hólmavík och Búðardalur. På bägge orterna finns Krambúðin - en butik som de senaste fått hård kritik från lokalbefolkningen för prisnivån.

Ägaren Samkaup har inte backat från omgörningen till Krambúðin. Däremot får kunder i Búðardalur, Hólmavík, Flúðir och Reykjahlíð - där protesterna har varit mest högljudda - nu möjlighet att beställa varor från Nettós nätbutik. De levereras utan fraktkostnad till Krambúðin på de fyra orterna om beställningen överstiger 15 000 isländska kronor.

Reynir Þór Róbertsson säger till Vísir att en förhållandevis svag sommar fällde avgörandet. Dessutom har flera familjer flyttat från Reykhólar och minskat kundunderlaget:
"Det här är en väldigt svår verksamhet. Vintern är så svår att sommaren behöver subventionera vintern. ... De här stora familjerna som flyttade var stora och goda kunder. För varenda familj som flyttar så upplever vi ett slag."
Kommunchefen Ingibjörg Birna Erlingsdóttir säger till RÚV att hon hoppas att det snart kommer någon som tar över butiken. Hon säger sig ha förståelse för att ägarna väljer att slå igen Hólabúð eftersom ovissheten inför vintern är stor:
"Det är inte första gången som det här händer oss. Det har funnits entreprenörer oavbrutet under lång tid de senaste åren, men det har varit två till tre månader då den har varit stängd. Så jag tänker vara optimistisk om att vi får någon till att komma och driva butiken."
Här kan du läsa mer om butiken i Reykhólar och här kan du läsa mer om missnöjet med Krambúðin.

Island behåller karantän och dubbla tester i tre veckor

Systemet med dubbla coronatester och fem dagars karantän blir kvar åtminstone till och med den 6 oktober. Det står klart sedan hälsovårdsministern Svandís Svavarsdóttir utfärdat ett uppdaterat regelverk på förslag från statsepidemiologen Þórólfur Guðnason. Hans bedömning av läget har inte förändrats. Dubbla tester är alltjämt det bästa skyddet för folkhälsan.

Den 19 augusti skärpte Island inresereglerna. Hela världen klassades som ett riskområde. Bara personer födda 2005 och tidigare undantogs de nya kraven. Vid inresan fick resenärer välja mellan två veckors karantän eller dubbla coronatester - ett vid inresan och därefter karantän i väntan på ett nytt test fem dagar senare.

Skärpningen presenterades bara några dagar innan den trädde i kraft. Sedan dess har turismen till Island i det närmaste upphört.

Nu står det klart att inresereglerna blir kvar i åtminstone tre veckor till. Hälsovårdsministern Svandís Svavarsdóttir har enligt ett pressmeddelande undertecknat en förlängning av regelverket på rekommendation av statsepidemiologen Þórólfur Guðnason.

I beslutsunderlaget skriver Þórólfur Guðnason att hans bedömning av läget inte har förändrats de senaste veckorna. Spridningen av coronaviruset fortsätter att öka i många länder. Det befintliga systemet med dubbel testning är det bästa skyddet mot smittspridning utan att helt stänga gränsen.

Enligt Þórólfur Guðnason är den dubbla testningen mycket effektiv. Var femte fall av coronasmitta upptäcks enbart i det andra testet. Utan dubbel provtagning skulle alltså fler smittade kunna undgå upptäckt.

Mellan 19 augusti och 10 september testades 13 834 personer vid gränsen. Av dessa var det trettio personer som testade positivt vid första provtagningstillfället och åtta personer vid andra tillfället.

De nya inresereglerna har slagit hårt mot turismen. I veckan väntas regeringen presentera en ekonomisk analys av konsekvenserna. Det pågår också diskussioner om hur turister skulle kunna välkomnas utan ökade risker för smittspridning.

I lördags och söndags rapporterades totalt tre nya coronafall på Island. Inga nya fall upptäcktes vid gränsen.

Det är nu 63 smittade som hålls i isolering. En coronapatient vårdas på Landspítali i Reykjavík. Ytterligare 362 personer är i karantän. Dessutom är 2 050 resenärer i karantän i väntan på det andra coronatestet.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"The reports of overtourism had already had an impact on the level of interest in traveling to Iceland. ... There is no doubt that interest in travel to Iceland is dropping."

Barbara Banks, marknadschef för amerikanska resebyrån Wilderness Travel, i Afar om intresset för att resa till Island.