söndag 8 november 2020

Inte diskriminering att neka män brasiliansk vaxning

Att neka en man brasiliansk vaxning är inget brott mot jämställdhetslagen. Det är heller inte diskriminering att inte erbjuda tjänsten för män. På en skönhetssalong med enbart kvinnliga anställda skulle deras sedlighetskänsla riskera att kränkas om de tvingades att ta bort könshår på män. Det fastslår Kærunefnd jafnréttismála.

I juni i år försökte en man boka tid på en skönhetssalong för en brasiliansk vaxning. Men salongen svarade nej först via mejl och sedan via telefon. Behandlingen gavs inte till män. Mannen vände sig därför till Kærunefnd jafnréttismála.

Mannen hävdade att salongen bröt mot jämställdhetslagen och diskriminerade män. Han ansåg att skönhetssalongen var skyldig att erbjuda samma tjänster för både män och kvinnor. I annat fall rörde det sig om olaga diskriminering.

Men salongen höll inte med. Ända sedan den öppnade 2011 hade brasiliansk vaxning enbart erbjudits kvinnor. På salongen arbetade dessutom bara kvinnor. De ansåg att det skulle vara olustigt att utföra behandlingen på en man eftersom de skulle behöva vidröra hans könsdelar. Salongen hade heller ingen kunskap om hur brasiliansk vaxning kunde göras på män.

En brasiliansk vaxning kunde heller inte jämföras med försäljning av exempelvis en försäkring eller en bil. Enligt salongen var det en behandling som skulle kränka de anställdas sedlighetskänsla om de tvingades att utföra den på män.

Kærunefnd jafnréttismála fastslår i ett beslut att det rör sig om en mycket känslig behandling. Därför måste salongen i det här fallet ges möjlighet att även ta hänsyn till personalens inställning. Eftersom brasiliansk vaxning på män hade kränkt deras sedlighetskänsla hade salongen rätt att neka mannen behandlingen.