måndag 7 september 2020

Dagens citat"Det är en fruktansvärd känsla att vara fast ute i en sjö och vara helt hjälplös. De som vet känner till att botten i Sandvatn är gyttjig men detta var något annat. Jag klev i en håla full av lera som blev som en betongklump utanpå vadarstövlarna. Jag var fast, kunde inte ta mig ur stövlarna och jag fick in mycket vatten inpå kroppen när jag försökte böja mig ned och krafsa mig upp ur situationen."

Den man som undsattes av kustbevakningen och räddningstjänsten sedan han fastnat ute i Sandvatn berättar i ett pressmeddelande om räddningsaktionen som du kan se ovan.