torsdag 24 september 2020

Islands sista valfångstjätte kan tvingas till upplösning

Vd:n Kristján Loftsson har stärkt sin ställning i Hvalur genom att köpa aktier till underpris. Det hävdar tre delägare som nu drar honom inför rätta. De vill få sina andelar i Hvalur inlösta till marknadspris. Och om de skulle segra i rättsprocessen kan fler ägare begära samma affär. I så fall kan Islands sista valfångstjätte gå mot upplösning.

Efter sommaren 2018 har inte Hvalurs båtar lagt ut för att jaga sillval. Den årliga jakten dras med förluster i mångmiljonklassen eftersom intresset för köttet och andra produkter är litet. Dessutom är exporten så besvärlig att vd:n Kristján Loftsson har fått hyra in egna fartyg och besättningar för att frakta köttet.

Det är valfångsten som i första hand förknippas med Hvalur. I årtionden har Hvalur varit det enda större bolaget i branschen. Men i dag är valfångsten närmast en bisyssla. Hvalur har de senaste åren - inte minst genom oerhört lönsamma innehav inom fiskeindustrin - vuxit ut till en betydande investerare.

Hvalur äger i dag stora aktieposter i isländska bolag som Arion banki, Marel, Hampiðjan och Marel. Den senaste stora affären gjordes i slutet på juni. Då köpte Hvalur hälften av aktierna i Íslenska gámafélagið. Bolaget har omkring 300 anställda och sköter bland annat sophämtning och källsortering i en rad kommuner.

Men nu står Hvalurs framtid på spel. Det är tre delägare - som tillsammans kontrollerar 5,3 procent av aktierna i bolaget - som kräver att få sina andelar inlösta. Kravet är på drygt 1,5 miljarder isländska kronor plus ränta.

De tre delägarna hävdar enligt Fréttablaðið att vd:n och storägaren Kristján Loftsson har gynnat sig själv på andra delägares bekostnad. Under 2017 och 2018 ökade han ägandet i eget namn från 1,2 till 8,7 procent genom att bland annat köpa ut Sigríður Vilhjálmsdóttir ur bolaget.

Delägarna hävdar att Kristján Loftsson köpte aktierna till underpris. Han betalade bara 85 isländska kronor per andel - vilket motsvarade 60 procent av Hvalurs egna kapital. Samtidigt fanns det enligt delägarna en uttalad bestämmelse om att hela styrelsen hade förköpsrätt. I stället var det alltså endast Kristján Loftsson som fick möjlighet att köpa aktieposten.

De har nu stämt Kristján Loftsson vid Héraðsdómur Vesturlands. I stämningsansökan anklagar de Kristján Loftsson för att ha brutit mot aktiebolagslagen. Vidare hävdar de att brottet i sig innebär att bolaget kan tvingas till upplösning för att de ska kunna få ut ett marknadsmässigt pris för det egna innehavet.

De kräver 167 isländska kronor per aktie. Värderingen är baserad på Hvalurs eget kapital som var 25 miljarder vid senaste räkenskapsårets utgång. Totalt värderar de bolaget till cirka 30 miljarder.

Kristján Loftsson säger i Fréttablaðið att Hvalur skulle kunna lösas upp om de tre delägarna går segrande ur den juridiska tvisten. Han tror dock inte att det är någon önskan som en majoritet av aktieägarna står bakom:
"Om kraven godkänns kan vi räkna med att andra aktieägare kommer i kölvattnet och begär att få köpas ut till samma kurs och då skulle bolaget lösas upp."
I Kristján Loftssons inlaga till Héraðsdómur Vesturlands framgår att han inte anser att han har brutit mot aktiebolagslagen. Därför finns det heller inget skäl att ersätta de tre delägarna ekonomiskt. Men om domstolen skulle ha en annan uppfattning anser han att priset ska baseras på de senaste affärerna med aktier i Hvalur. Det skulle i så fall betyda en prislapp på omkring 85 kronor per aktie.

Rättegången inleds under september.

Här kan du läsa mer om Hvalur.