torsdag 15 oktober 2020

Självständighetspartiet utökar försprånget på Island

Självständighetspartiet har åter ett försprång på mer än 10 procentenheter i opinionen på Island. I den senaste mätningen från MMR får partiet 25,6 procent. Samtidigt ökar partiet till 15 procent och är därmed på nytt näst största parti. Socialdemokraterna är mätningens stora förlorare medan Centerpartiet är den stora vinnaren.

Ända sedan alltingsvalet i oktober 2017 har Självständighetspartiet varit störst på Island hos MMR. Inget annat parti har egentligen varit i närheten av att utmana om positionen - även om Socialdemokraterna i en mätning för två år sedan inte var längre bort än att avståndet låg inom den statistiska felmarginalen.

Nu är gapet till näst största parti åter över 10 procentenheter. Självständighetspartiet ökar med 1,6 procentenheter till 25,6 procent. Noteringen är partiets högsta på ett halvår.

Näst störst är nu Piratpartiet som går förbi Socialdemokraterna. Piratpartiet växer med 0,7 procentenheter till 15 procent.

Socialdemokraterna är mätningens stora förlorare och sjunker alltså till tredje största parti. Stödet minskar med 2,1 procentenheter till 12,8 procent.

Centerpartiet är den stora vinnaren. Partiet får nu 10,8 procent, en uppgång med 2,8 procentenheter.

Ytterligare tre partier klarar spärren till alltinget med god marginal. Renässans backar med 0,6 procentenheter till 9,4 procent medan Gröna vänstern förlorar 1,1 procentenheter till 8,5 procent. Framstegspartiet krymper med 0,6 procentenheter till 8,3 procent.

Både Islands socialistparti och Folkets parti ligger alltjämt under femprocentsspärren. Islands socialistparti ökar med 0,9 procentenheter till 4,3 procent. Folkets parti minskar med 1,2 procentenheter till 3,6 procent.

Ännu längre upp till spärren har Folkfronten med 0,5 procent (-0,2), Ljus framtid med 0,4 procent (+0,1) och Gryning med 0,1 procent (oförändrat).

Stödet för regeringen stiger för tredje mätningen i följd. Det är nu 51 procent som står bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - en uppgång med 0,9 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.