torsdag 17 september 2020

Växande grönska och artrikedom på Surtsey

En sommar med både höga temperaturer och en hel del nederbörd. Det har borgat för den mesta grönskan som hittills har observerats på Surtsey. Under Náttúrufræðistofnun Íslands årliga expedition till ön hittades 67 olika växter - vilket är det högsta antalet sedan Surtsey bildades under ett vulkanutbrott som slutade 1967.

Surtsey formades under ett nästan fyra år långt vulkanutbrott. Utbrottet är det mest utdragna sedan Island befolkades - och ön fredades i ett tidigt skede. För att få gå i land på Surtsey krävs tillstånd från myndigheterna. Och sådana tillstånd ges i regel bara till en eller två vetenskapliga expeditioner om året.

Náttúrufræðistofnun Íslands besöker årligen Surtsey för att kartlägga växtlighetens och djurlivets utveckling på ön. Under sommarens expedition kunde de enligt en rapport konstatera att vädret präglade utvecklingen.

En ovanligt hård och stormig vinter gjorde att öns nordspets hade eroderat mer än vanligt när havsvågor kastats över landtungan. Men en varm och nederbördsrik sommar hade också skapat förutsättningar för den mesta grönskan och växtligheten som någon gång registrerats på Surtsey.

Hela 67 olika växter hittades under expeditionen - vilket är det högsta antalet hittills. Jämfört med förra sommaren påträffades två nykomlingar: hundstarr och amerikansk dunört. Dessutom fanns islandsmåra på ön för första gången sedan 1998.

Sedan kartläggningen av växtlighet inleddes har totalt 78 arter hittats på Surtsey.

Grönskan var påtaglig. Och den fortsätter att breda ut sig i synnerhet där fåglar häckar.

Havstruten blir allt mer dominerande på Surtsey. På många ställen har den trängt undan silltruten som nu får hålla till i områden med mindre växtlighet. Andra fåglar som häckade var stormfågel, tobisgrissla, korp, ängspiplärka, sädesärla och snösparv. På ön syntes även bland annat lunnefågel, skärsnäppa, större strandpipare, stenskvätta och ejder.

Dessutom påträffades två nya insekter. ljus jordhumla och Limnellia surturi, en vattenfluga som trots att arten uppkallats efter Surtsey tidigare inte setts till på ön.

Här kan du läsa mer om Surtsey.