torsdag 22 oktober 2020

Coronasmittade sjömän fick symtom - fiskade i tre veckor

Efter två till tre dagar ute till havs var det flera i besättningen ombord trålaren Júlíus Geirmundsson som hade tydliga influensasymtom. Ändå vände fartyget inte tillbaka i hamn. I stället dröjde det närmare tre veckor innan sjömännen testades för coronaviruset i samband med att trålaren tog olja. Nu ifrågasätts rederiets hantering av coronautbrottet ombord.

Efter ett dygn i hamn i Ísafjörður fick i går de 25 besättningsmännen från trålaren Júlíus Geirmundsson gå i land. Då hade samtliga fått svar på de coronatester som gjordes i söndags.

Tretton i besättningen hade aktiva smittor och tvingas därför i isolering. Nio hade antikroppar och fick därför röra sig fritt efter att ha gått i land. Tre var inte smittade och hade inte heller antikroppar. De måste nu sitta i karantän eftersom de har varit exponerade för coronaviruset. Det uppger rederiet Hraðfrystihúsið Gunnvör i ett pressmeddelande.

Rederiets hantering av smittan ombord ifrågasätts nu allt mer. Redan efter två till tre dagar till havs var det flera i besättningen som hade tydliga influensasymtom. Ändå valde rederiet att inte avbryta fisketuren.

Allt fler sjömän fick symtom. Men det skulle dröja till i söndags innan de testades. Då hade Júlíus Geirmundsson varit ute till havs i tre veckor. I lasten fanns en fångst på 213 ton frusen fisk.

Efter att ha tagit olja i Ísafjörður vände fartyget ut till havs på nytt. Först när de positiva testsvaren började komma in uppmanades besättningen att återvända till Ísafjörður.

Hraðfrystihúsið Gunnvör skriver i pressmeddelandet att det mot bakgrund av testresultaten hade varit bättre att avbryta fisketuren direkt för att testa samtliga ombord. Ingen var dock svårt sjuk och samtliga 25 fortsatte arbeta hela turen.

Júlíus Geirmundsson ska nu desinficeras innan trålaren lägger ut igen. Fångsten behöver inte kasseras eftersom viruset antingen kommer att ha dött när fisken väl hamnar hos konsumenterna eller när den tillagas.

På Island rapporterades i går 45 nya fall av coronaviruset. Av dessa var 21 redan i karantän. Dessutom var det en som testade positivt vid gränsen.

Nu är det 1 206 smittade som hålls i isolering. Det är 23 coronapatienter som vårdas på Landspítali i Reykjavík. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning - och en av dem vårdas i respirator.

Dessutom är 2 531 personer i karantän och 1 694 personer i inresekarantän.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.