lördag 10 oktober 2020

Dagens citat

"Men så kom det till den punkten att inget annat var möjligt. Jag har många och starka åsikter i frågor om utlänningar, asylsökande och flyktingar. Jag var kritisk mot den obeslutsamhet som har varit i området de senaste åren och blivit besviken."

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, alltingsledamot som nyligen lämnade Gröna vänstern i protest mot regeringens flyktingpolitik, i RÚV om beslutet att begära utträde ur partiet - läs mer här.