söndag 18 oktober 2020

Hyllar Greta Thunberg - och vill ha rösträtt för 16-åringar

Inför rösträtt till alltinget för 16-åringar. Det förslaget kommer från politiske vilden Andrés Ingi Jónsson och ytterligare nio alltingsledamöter. I motionen skriver de att den svenska klimataktivisten Greta Thunberg har visat att unga kan driva samhällsfrågor med framgång. För att förslaget ska kunna bli verklighet krävs en förändring av grundlagen.

Frågan om att sänka åldern för rösträtt på Island till 16 år debatterades i alltinget första gången 2007. Sedan dess har liknande förslag lagts så gott som årligen. Alltingspolitiker har också motionerat om att sänka rösträttsåldern enbart i kommunalval. Inget av förslagen har dock varit i närheten av att få majoritet.

Den här gången är Andrés Ingi Jónsson - politisk vilde som tidigare representerade Gröna vänstern - initiativtagare till förslaget. Ytterligare nio ledamöter - från Piratpartiet, Socialdemokraterna, Renässans samt Rósa Björk Brynjólfsdóttir som även hon hoppat av Gröna vänstern - står bakom förslaget.

Genom att sänka rösträttsåldern till 16 år anser de tio undertecknarna att Island bättre skulle efterleva FN:s barnkonvention. Den säger att barn ska ha inflytande över frågor som rör dem själva.

I förslaget nämner de den svenska klimataktivisten Greta Thunberg som ett exempel på hur unga kan påverka samhällsdebatten. Hennes protester utanför riksdagen gav upphov till en internationell rörelse för miljöfrågor. Det är enligt undertecknarna bara ett exempel på hur dagens politiker reagerat sent på krav från ungdomar som ännu inte har fyllt 18 år.

Förslaget kräver en grundlagsändring för att bli verklighet. Därför behövs två beslut i alltinget under skilda mandatperioder. Om det skulle få majoritet i alltinget före valet i september 2021 skulle det kunna klubbas en andra gång redan nästa höst.

16-åringarna skulle i så fall få rösta första gången i 2022 års kommunalval, därefter i 2024 års presidentval och så småningom i 2025 års alltingsval. Det finns därför gott om tid att utbilda förstagångsväljarna i hur demokratin fungerar.

Här kan du läsa mer om debatten om sänkt rösträttsålder.