tisdag 27 oktober 2020

Island kan införa tvång på dubbla coronatester vid gränsen

Skrota möjligheten till två veckors karantän vid inresa. Och i stället införa krav på att alla resenärer genomgår dubbla coronatester. Det förslaget kommer statsepidemiolog Þórólfur Guðnason att presentera för hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Skälet är att vissa som väljer två veckors karantän struntar i reglerna.

50 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Och det var bara knappt hälften - 22 personer - som redan var i karantän. Dessutom var det 14 personer som testade positivt för coronaviruset vid gränsen.

Det är nu 1 030 smittade som hålls i isolering. Hela 50 coronapatienter vårdas på Landspítali i Reykjavík - vilket är det högsta antalet under hela pandemin. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning. En av dessa tre vårdas i respirator.

Ytterligare 2 468 personer är i karantän och 1 469 personer i inresekarantän.

Landspítali har nu för första gången gått upp i nödläge. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir meddelade i går att operationer som inte är nödvändiga eller akuta skjuts upp. Operationsstoppet gäller enligt ett pressmeddelande till och med den 15 november. Anledningen är att sjukhusets kapacitet behövs för att ta hand om coronapatienter.

Beslutet innebär att 60 till 65 operationer om dagen nu senareläggs.

Smittan har de senaste dagarna drabbat en rad utsatta grupper. På vårdboendet Sólvellir i Eyrarbakki har elva av sjutton boende testat positivt för coronaviruset. Dessutom har fyra anställda smittats. De har sannolikt smittats av boende på Landakot i Reykjavík - där många har insjuknat i en gruppsmitta.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att kampen mot coronaviruset kommer att fortsätta i flera månader. Så länge som det inte finns något vaccin kan islänningarna räkna med något slags restriktioner som begränsar vad som är tillåtet.

Han berättade att han övervägde att rekommendera Svandís Svavarsdóttir att skrota möjligheten att resa in och sitta i karantän i två veckor. Þórólfur Guðnason sade att vissa såg det som en möjlighet att undvika testning samtidigt som de nonchalerade kravet på karantän.

Þórólfur Guðnason ville i stället göra dubbla coronatester obligatoriska. Dagens system - med ett test vid inresan följt av karantän och därefter ett nytt test fem dagar senare - skulle i så fall gälla alla.

Här kan du läsa mer om coronaviruset.