lördag 3 oktober 2020

Nio av tio islänningar väljer Joe Biden

Hela 91 procent av islänningarna stödjer Joe Biden i det amerikanska presidentvalet. Bara 9 procent av dem som tar ställning i frågan hade lagt sin röst på den sittande presidenten Donald Trump. Stödet för Donald Trump är obefintligt i Socialdemokraternas och Framstegspartiets led. Det visar en undersökning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

Islänningar har i allmänhet föredragit demokratiska i stället för republikanska presidenter i USA. Men skillnaderna är ändå ovanligt stora inför valet mellan Donald Trump och Joe Biden. Den sittande presidenten har många anhängare inom Centerpartiet - men i övriga grupper är stödet svagt.

Det är alltså 91 procent som väljer Joe Biden medan bara 9 procent stödjer Donald Trump.

Den republikanske kandidaten har fler anhängare bland män och bland pensionärer. Bland män är det 14 procent som föredrar Donald Trump och bland dem som har fyllt 65 år är motsvarande siffra 15 procent. Bara 5 procent av kvinnorna stödjer Donald Trump.

Centerpartisternas inställning till den sittande presidenten sticker ut. Hela 45 procent av dessa väljare föredrar Donald Trump. Även om majoriteten - 55 procent - hade lagt sin röst på Joe Biden.

Bland islänningar som sympatiserar med Socialdemokraterna och Framstegspartiet är stödet för Donald Trump 0 procent. Centerpartiet bildades efter en splittring med Framstegspartiet. Det förefaller alltså finnas tydliga åsiktsskillnader mellan dem som stannade kvar och dem som hoppade av.

Näst populärast är Donald Trump bland Självständighetspartiets anhängare. Där anser 18 procent att den sittande presidenten ska få sitta kvar i fyra år. Samma åsikt har 17 procent av Folkets partis väljare.

Inom övriga partier är stödet betydligt mindre. Bara 4 procent av Gröna vänsterns och Renässans anhängare föredrar Donald Trump. Motsvarande siffra inom Piratpartiet är 3 procent.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityder till det amerikanska presidentvalet.