torsdag 12 november 2020

Få turister till Island 2021 utan nya inreseregler

Införandet av dubbla coronatest med karantän emellan gjorde att turismen till Island upphörde. Utan mindre strikta regler för inresan kommer besökarna att bli få även under 2021. En arbetsgrupp utsedd av finansdepartementet föreslår därför tre olika alternativ som alla är lindrigare än dagens regler. Men de får kritik av experter.

På Island rapporterades i går 26 nya fall av coronaviruset. Av dessa var sju redan i karantän. Dessutom var det tre som testade positivt för coronaviruset vid gränsen.

Sex av de nya fallen kan kopplas till ett företag i Akranes. Smittspårning pågår nu för att hitta källan.

Nu hålls 542 smittade i isolering. Därutöver är 956 i karantän och 1 104 i inresekarantän.

På Landspítali i Reykjavík vårdas 66 coronapatienter. Två av dem ligger på intensivvårdsavdelning och vårdas i respirator. På sjukhuset i Akureyri vårdas två som insjuknat i covid-19. En av dem ligger i respirator.

De senaste dagarna har antalet nya fall minskat. Därmed har också trycket på sjukvården lättat. Landspítali kommer i dag att avveckla det nödläge som infördes den 25 oktober när coronapatienter blev allt fler. Det uppger sjukhuset i ett pressmeddelande.

Sedan den 19 augusti har resenärer ställts inför två alternativ. De har kunnat välja två veckors karantän eller dubbla coronatester med fem dagars karantän i väntan på det andra testet. Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason har sagt att han vill avskaffa alternativet med två veckors karantän. Skälet är att det har visat sig att vissa struntar i att följa reglerna.

De befintliga reglerna gäller till och med den 1 december. Då vill Þórólfur Guðnason alltså införa ett krav på dubbla tester och karantän.

En arbetsgrupp utsedd av finansdepartementet lanserar tre helt andra alternativ. Samtliga tre innefattar två eller tre coronatester - men de syftar till att möjliggöra turism till Island.

En variant är ett första test i hemlandet och det andra vid inresan till Island. Här ställs alltså inga krav på karantän. En annan variant är dubbla coronatester på Island men med mindre strikta regler i väntan på det andra testet. Personer får röra sig utomhus och i exempelvis butiker men ska undvika folksamlingar och riskgrupper. Den tredje varianten innebär tre tester - ett före avresa och två på Island - med vissa restriktioner i väntan på det tredje testet.

Utan några förändringar vid gränsen väntas enligt ett pressmeddelande färre än 100 000 turister till Island under 2021. Men om något av de tre föreslagna alternativen införs kan antalet turister stiga upp till 800 000.

För att det ska fungera behöver turistnäringen få löften om att inresereglerna inte plötsligt skärps. Eftersom resande i allmänhet är omgärdat av så mycket osäkerhet i dag är det enligt arbetsgruppen nödvändigt med förutsägbarhet för branschen.

Þórólfur Guðnason har redan tagit ställning för en skärpning av inresereglerna med hänvisning till den stora smittspridningen i utlandet. Thor Aspelund, professor i biostatistik vid Háskóli Íslands och ansvarig för myndigheternas smittprognoser, säger till Vísir att dubbla coronatester är bästa sättet att förhindra att smittade kommer in i landet. Att lätta på kraven vore olämpligt. Dessutom hoppas han att människor avstår från att resa kring jul eftersom det kan leda till nya smittutbrott.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.