torsdag 5 november 2020

Island vill erbjuda gratis vaccinering mot coronaviruset

Vaccinering mot coronaviruset ska bli gratis på Island. Det anser hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Att välja vilka som ska få vaccineras först blir en uppgift för statsepidemiologen. Men hon räknar med att personer i riskgrupper och sjukvårdspersonal kommer att prioriteras. Det är dock mycket osäkert när ett vaccin kan finnas tillgängligt.

På Island rapporterades i går 29 nya fall av coronaviruset. Av dessa var det åtta som inte redan var i karantän. Dessutom var det nio personer som testade positivt vid gränsen.

Smittspridningen ser nu ut att långsamt vara på väg att sjunka. Nu är det 798 smittade som hålls i isolering. Det är 71 coronapatienter som vårdas på sjukhus - varav 68 på Landspítali i Reykjavík och tre på sjukhuset i Akureyri. I Reykjavík finns fyra patienter som ligger på intensivvårdavdelning. En av dem vårdas i respirator.

Dessutom är 1 851 personer i karantän och 1 630 personer i inresekarantän.

När det kan finnas ett vaccin mot coronaviruset är oklart. Island har säkrat vaccin från två olika leverantörer. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir sade i alltinget i går att doserna ska räcka till hela befolkningen. Men hon tror att det kommer att dröja innan någon vaccinering kan komma igång:
"När vi ser till pandemins situation så måste vi inse att vi möjligen kan brottas med pandemin långt in på nästa år och i synnerhet om vaccinet låter vänta på sig - om det inte är tillräckligt försäkrat, tillräckligt säkert eller tillräckligt effektivt."
Under gårdagens frågestund undrade Guðmundur Ingi Kristinsson, alltingsledamot för Folkets parti, hur vaccineringen skulle gå till. Svandís Svavarsdóttir sade att vaccinet skulle vara gratis. Statsepidemiologen kommer att få i uppdrag att bestämma hur den ska gå till:
"När vi tittar på vissa grupper, samhällets känsligaste grupper - de som har underliggande sjukdomar eller är gamla - är prioriterade liksom frontlinjeyrken och då först och främst hälsovårdspersonal."
Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason fick även han frågor om vaccin under gårdagens presskonferens. Han sade att det kunde dröja länge innan det fanns ett säkert vaccin. Därför behövde Island lära sig att leva med coronaviruset. Frågan var bara vilken syn som skulle styra åtgärderna.

Han beskrev två ytterligheter där det ena var ett öppet samhälle med få restriktioner - men också med många smittade - och ett stängt samhälle med få smittade men hårda restriktioner. Det var också möjligt att försöka hitta en medelväg med restriktioner som var tillräckliga för att kontrollera smittspridningen men som inte kändes för långtgående.

Már Kristjansson, överläkare på Landspítali, sade under presskonferensen att han trodde att som mest 5 procent av islänningarna skulle vara immuna mot coronaviruset efter den tredje vågen. Flockimmunitet kan alltså inte skydda befolkningen mot viruset förrän på lång sikt. Han undrade därför hur livet skulle se ut under de närmaste ett eller två åren i väntan på ett vaccin.

Þórólfur Guðnason sade att läget nu åtminstone inte försämrades. Han hoppades att det om två veckor skulle vara möjligt att lätta på vissa restriktioner.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.